Gå direkt till textinnehållet

Expressen hotasav stämning

Expressen riskerar stämning för upphovsrättsbrott efter att ha publicerat utdrag ur en EMU-kritisk artikel av handelsminister Leif Pagrotsky.

Expressen riskerar stämning för upphovsrättsbrott efter att ha publicerat utdrag ur en EMU-kritisk artikel av handelsminister Leif Pagrotsky.

Pagrotskys artikel, som ursprungligen publicerades i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, har blivit mycket omtalad och citerad.

På Valborgsmässoafton införde Expressen på sin debattsida ”artikeln som fått statsminister Persson att se rött och kräva rättning i ledet”. Expressen motiverar i tidningen publiceringen: ”Vi på Expressen vill inte undanhålla våra läsare vad Persson läser och återger därför i något kortad version vad alla bråkar om.”

bryt

Artikeln, som är återgiven inom citationstecken, låg en tid även ute på regeringens hemsida.

Ove Andersson, VD för förlaget AiP Media, som ger ut Tiden, överväger att stämma Expressen för upphovsrättsbrott.

– Expressen vände sig till Tidens utgivare och bad att få publicera ett avsnitt ur Pagrotskys artikel.

Innan man på förlaget hade hunnit diskutera hur man skulle förhålla sig till Expressens förfrågan publicerade Expressen den förkortade Pagrotsky-artikeln.

– Det är så de stora drakarna gör. De små ska vara glad över att få bli omnämnda, säger Ove Andersson.

– Expressens debattredaktör hänvisar till att de tog texten från regeringens hemsida, som Pagrotsky medgett publicering på.

Expressen angav dock i sin publicering att texten var hämtad från Tiden.

bryt

AiP Media har ännu inte bestämt sig för om man ska stämma Expressen och förlaget har inte heller fastställt vilken ersättning man i så fall kommer att kräva.

Leo Lagercrantz, redaktionssekreterare på Expressens debattsida, är förvånad över AiP Medias agerande.

– En text av ett statsråd ligger ute på regeringens hemsida och vi återger den inom citationstecken. Vi anser att det är OK, säger Lagercrantz.

Han berättar att han ändå tog kontakt med Tidens chefredaktör, som ville ha ett arvode.

– Jag tyckte det var okej och erbjöd 2 000 kronor. Det var juste och helt rätt av oss eftersom vi kunde få texten på annat håll.

– Jag tycker det är märkligt att en socialdemokratisk idétidskrift inte vill få större spridning av sina texter, utan försöker mörklägga en artikel i Tiden.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos