Gå direkt till textinnehållet

EUs webb-TV-kanal öppnad

Idag onsdag, startar Europeiska Parlamentets webb-TV-kanal. "Europarltv" kommer att publicera en ström av program om Europaparlamentets verksamhet.

Europarltv:s webbplats navigeras på medlemsländernas olika språk och sändningarna är uppdelade i fyra kanaler. Kanalerna är i kategorierna: 1. Ditt parlament. 2 Din röst. 3. De ungas Europa, samt 4. Parlamentet Live. Alla programmen översätts till mer än 20 språk, vilket parlamentet uppger är unikt i världen. Kanalen nås på www.europarltv.europa.eu.

I skrivande stund, under premiärdagens förmiddag, fungerar dock bara vissa enstaka TV-inslag.

 

Fler avsnitt
Fler videos