Gå direkt till textinnehållet

Etikombudet på Land avstängt från arbetsplatsen

Lena Israelsson, journalistklubbens etikombud på Land, har avstängts från sin arbetsplats och fråntagits sitt passerkort.

Lena Israelsson, journalistklubbens etikombud på Land, har avstängts från sin arbetsplats och fråntagits sitt passerkort.

Etikombudet Lena Israelsson sades upp sedan hon varit kritisk mot att Land gör textreklam (Journalisten 18/06).

Arbetsgivaren motiverar uppsägningen med samarbetsproblem, men Israelsson kopplar den till den kritik hon riktat mot ledningen. Journalistklubben stöder hennes uppfattning.

Annons Annons

Arbetsgivaren har tvingat Israelsson att lämna ifrån sig passerkortet till arbetsplatsen. Hon har också stängts av från tidningens interna mejl. Ledningen anser att hon inte behöver dem eftersom hon är arbetsbefriad.

VD Håkan Fredlund ville i förhandlingsprotokollet få infört att han ifrågasatte om inte Israelssons uttalande i Journalisten var i strid med kollektivavtalets § 17 om förhandlingsordning.

Där heter det: ”Det förutsätts att arbetsgivare och medarbetare genom ömsesidigt hänsynstagande söker i samförstånd ordna sina gemensamma angelägenheter och såvitt möjligt förekomma uppkomsten av tvist.”

Men när Lena Israelsson uttalade sig i Journalisten var hon redan uppsagd.

bryt

Journalistförbundets vice ordförande Arne König kallar Lands agerande bryskt.

– Det är viktigt med yttrandefrihet på arbetsplatsen. Det är allvarligt om en journalist inte tillåts yttra sig i sin egen fackliga tidning. Journalister kräver att andra ska uttrycka åsikter och måste då själva kunna vara orädda och ha större anställningstrygghet än andra.

Lena Israelsson är fortfarande anställd även om hon är arbetsbefriad. Går fallet till Arbetsdomstolen, AD, räknas hon som anställd till dess att dom faller. Hon är också fortsatt kvar som facklig förtroendeman.

– Det är allvarligt nog att det är så lågt i tak och att man måste hålla med eller hålla käften. Men det är dåligt att de inte vill stå för det utan talar om samarbetsproblem när de får kritik, säger hon.

bryt

Lands VD Håkan Fredlund är fortsatt tystlåten om fallet.

– Jag kommenterar av princip inte personalärenden.

Journalistklubbens ordförande Kristina Bäckström är bekymrad.

– Ledningen verkar inte förstå hur allvarligt det är att säga upp ett fackligt ombud. De har inte gett några som helst bevis för att det skulle finnas samarbetssvårigheter. Därför blir det allt mer tydligt att de agerat efter diskussionen om etiken.

Fallet drivs nu vidare av Journalist­förbundet centralt.

– Jag ser inga skäl till uppsägningen, säger förbundets jurist Martin Lindeblad. Man hänvisar bara svepande till samarbetsproblem. Vi ska begära centrala förhandlingar och är beredda att föra processen långt. Begär Lena Israelsson att vi går till AD så gör vi det.

– Är uppsägningen kopplad till hennes fackliga uppdrag blir det ett nytt ärende, säger Lindeblad.

bryt

Enligt förtroendemannalagen får arbetsgivare inte hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt uppdrag och den förtroendevalde ska kunna vistas på sin arbetsplats för att kunna utföra sitt fackliga uppdrag.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos