Gå direkt till textinnehållet

”Djupt olyckligt att GRN driver detta”

Granskningsnämnden har börjat granska tidningssajters webb-TV-inslag, trots att de redan omfattas av det självreglerande pressetiska systemet inom ramen för PO/PON. Nu växer kritiken mot detta när även Tidningsutgivarna (TU) menar att det är ”djupt olyckligt".

Journalisten har tidigare berättat om hur Granskningsnämnden (GRN), på initiativ av Myndigheten för press radio och TV, börjat granska webb-TV hos tidningarna. I december fälldes exempelvis Dagens Nyheter för ett webb-TV-inslag där man kunde se en trailer för nya biofilmen Ghostbusters, för ”otillbörligt gynnande av kommersiella intressen”.

Den här veckan har GRN publicerat nya beslut efter granskningar av webb-TV-inslag från tidningar som Norran i Skellefteå. Även detta har skett efter "initiativbeslut" – vilket betyder att ingen extern anmälan kommit in, istället är det Myndigheten som beslutat om granskningen.

Bakgrunden till att tidningars webb-TV nu kan klassificeras som beställ-TV, och därmed faller inom Granskningsnämndens tillsyn, är en EU-dom rörande en österrikisk tidningssajt som lagt cirka 300 videor på en separat undersajt. Enligt EU-domstolen utgjorde den därmed en separat tjänst frånskild övrig journalistik på tidningssajten.

Efter december-besluten fick GRN bland annat kritik av Allmänhetens pressombudsman (PO) Ola Sigvardsson och DNs redaktionschef Caspar Ortiz. Nu är även TUs ordförande Jeanette Gustafsdotter (bilden) kritisk och menar EU-domen tolkas fel.

I ett mejl till Journalisten skriver hon att det är djupt olyckligt att GRN driver detta. Hon menar att det inte är nämndens uppgift att granska vare sig nättidningarnas medieinnehåll eller annonser. Däremot har Myndigheten för press, radio och TV valt att tolka lagstiftningen och EU-direktiv som att nättidningarnas medieinnehåll, så snart det finns samlat i något som kan uppfattas som ”webb-tv”, ska likställas med vad som gäller för linjär TV.

– Detta innebär en olycklig förskjutning från det som granskas av staten till det självreglerande området. Indirekt ger sig GRN då rätten att granska annonser i tidningarna. Ett medieinnehåll och en annons i en tidning är lika oavsett om den är tryckt eller digital. En utveckling åt detta håll är olycklig på många sätt. Inte minst i en tid när dagspressen står inför tuffa ekonomiska utmaningar. Det är därför viktigt att man från svensk sida markerar här i den pågående översynen av direktivet, skriver Gustafsdotter till Journalisten.

Frågan om en gemensam me­dieombudsman (MO) har alltså väckts tidigare av såväl PO som Utgivarna, och frågan ligger nu hos kulturdepartementet. Något konkret förslag har ännu inte lagts fram.

Också TU är positiva till en MO. De kommer även att stöta på GRN i frågan om de framåt bör fortsätta granska webb-TV.
– Absolut, vi hoppas på en tät dialog med dem och kulturdepartementet framåt om detta, skriver Gustafsdotter.

Fler avsnitt
Fler videos