Gå direkt till textinnehållet

Det här vill nya förbundsledningen

Ett avtal för alla journalister, fler medlemmar och bättre villkor för de bemanningsanställda. Läs om vad den nya förbundsstyrelsen ska ta tag i de närmsta åren.(Journalistförbundets nya ordförande Jonas Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell. Foto: Tomas Ohlsson.)

Jonas Nordling, ny ordförande för Journalistförbundet:

Strider för gemensamt avtal

Det är bara på de personliga frågorna som Jonas Nordling tvekar med svaren. Annars verkar Journalistförbundets nye ordförande säker på sin sak. Hans drömmar under de närmaste åren handlar om ett gemensamt avtal, bättre villkor för bemanningsanställda och en högre organisationsgrad än i dag.

Jonas Nordling var verksamhetschef på Journalistförbundet när Agneta Lindblom Hulthén aviserade att hon tänkte avgå. Ganska omgående blev han tillfrågad av en bekant om han inte skulle ställa upp som ordförande.

– Jag tog det som ett skämt.

Men under dagarna som följde kom allt fler propåer, tills han en dag uppvaktades av en hel delegation med representanter från stora delar av förbundet.

– Då tog jag frågan på allvar och började fundera och prata med familjen och mina vänner.

Eftersom det bara var några dagar kvar till sista nomineringsdag så gick tankarna fort.

– Det fanns ett så tydligt och kompakt stöd från stora delar av organisationen och jag är i första hand politiker och agitator. Så jag kandiderade.

Stödet fortsatte och under kongressen valdes Jonas Nordling med acklamation, alltså utan votering.

Däremot fanns det de som ifrågasatte det lämpliga i att gå från verksamhetschef till ordförande. Hade han använt Journalistförbundet som språngbräda till posten?

– Jag skulle säga att jag blev ordförande trots att jag var verksamhetschef. Innan jag tillträdde tjänsten var jag mycket mer ute i organisationen som klubbstödjare och hade ett större nätverk än vad jag hade som verksamhetschef.

Däremot menar han att tjänsten har gett honom en arbetsledarerfarenhet som är ovanlig i förbundsstyrelsen.

– Personalansvar finns i vardagen hos många av våra medlemmar. Hälften av medlemmarna är eller har varit arbetsledare.

Att hålla ihop förbundet och skapa ett gemensamt avtal är det viktigaste de närmaste åren, förutom förstås frågan om anställningsvillkor. Om avtalet för bemanningsanställda kan vara med där kan han inte lova.

– Det finns bemanningsföretag därför att arbetsgivarna ser en fördel med det. Om vi ska få dem att förbättra det avtalet måste vi arbeta hårt.

Under Jonas Nordlings förra period i förbundsstyrelsen (2005-2008) reserverade han sig bara mot ett beslut och det var rörande det första bemanningsavtalet, som slöts med Mediakompetens 2005.

– Vi accepterade anställningsformer i det, som vi inte hade accepterat någon annanstans. Jag tyckte det var fel då, och jag tycker det är fel nu. Nu har vi accepterat avtalet i många år och det finns ingen quickfix för att förbättra det. Men vi måste arbeta hårt för att de bemanningsanställda ska få bättre villkor.

På kort sikt är det viktigaste att få ihop förbundsstyrelsen, att få den att jobba mot samma mål.

– Vi är olika och har olika erfarenheter och vinklar på frågor, men i grunden måste vi ha samma mål för vad vi ska åstadkomma. Vi har nu ett strålande tillfälle att prata om hur vi ska arbeta. Jag skulle vilja ha ett FS som är strategiskt, som redan i förväg funderar över vilka frågor som kan bli aktuella, så att vi kan vara proaktiva och slipper brandkårsutryckningar.

Medlemmarna ska få bättre kunskap om vad förbundet gör för dem. Där menar Jonas Nordling att det funnits en informationsbrist.

– Nio av tio kanske aldrig behöver konkret hjälp av förbundet centralt. För dem är det viktigt att veta vad de ändå får för medlemskapet. Förutom tidningen, som är en uppskattad medlemsförmån, och olycksfallsförsäkringen, så ingår så mycket som gör medlemskapet värdefullt. Det måste vi berätta om.

Han vill också stärka Journalistförbundet som yrkesförbund. De etiska frågorna måste tas på allvar och han hoppas att Yrkesetiska nämnden, Yen, ska ta större plats.

Men vilka personliga egenskaper har han då för att passa i sin nya roll. Svaret dröjer.

– När jag bestämmer mig för att göra något så blir det gjort. Och jag jobbar alltid med mitt humör.

Är du argsint?

– Nej, men jag kan vara otålig. Jag ställer höga krav på mig själv och omgivningen.

HELENA GIERTTA

Fakta/Jonas Nordling

  • Ålder: 42
  • Familj: Sju barn från 1-18 år, fru. (Vill inte ge namnen "de har inte valt offentligheten")
  • Bor: Bostadsrätt på Södermalm i Stockholm
  • Drivkraft: Starkt rättvisepatos, "det var därför jag blev journalist och därför jag blev fackligt aktiv."
  • Om förra ordföranden: En naturkraft, som inte lämnar någon oberörd.

Ulrica Widsell, ny vice ordförande för Journalistförbundet:

"Vi måste vara lyhörda"

Anställningstrygghet, rekrytering av nya medlemmar, ett journalistavtal och att förbundet blir bättre på att kommunicera med medlemmarna är några av de frågor som vice ordförande Ulrica Widsell tänker arbeta med under de kommande tre åren.

På kongressen framkom det att Journalistförbundet ska arbeta för att förbättra anställningstryggheten för journalisterna. Det gäller tillsvidareanställda, visstidsanställda och de som jobbar för bemanningsföretag.

– Vi måste få till bättre villkor för journalister, säger Ulrica Widsell.

Andra viktiga frågor för förbundet att arbeta med anser hon är att få till ett journalistavtal som gäller för alla journalister, oberoende om de jobbar på dagstidning, tidskrift eller etermedier. Dessutom de klassiska frågorna om yttrandefrihet, tryckfrihet, upphovsrätt och ägarkoncentrationen.

För att Journalistförbundet även i framtiden ska vara livskraftigt anser hon att det är viktigt att förbundet lyckas rekrytera nya medlemmar inom grupper som inte jobbar på stora medieföretag.

– Vi måste också bli tydligare med att förklara vad dessa nya medlemmar får ut av att vara medlem i Journalistförbundet. Dessutom måste vi vara lyhörda för vad de vill ha av oss. Jag tycker att förbundet kan bli ännu bättre på att nå ut till medlemmarna. Det måste även skapas kanaler in till oss från medlemmarna.

Ulrica Widsell jobbar idag som reporter på Metro och kommer att ta tjänstledigt under mandatperioden. Hon har förvarnat tidningsledningen om att hon kan bli vald till vice ordförande och hoppas kunna börja på förbundet nu i maj.

Det är ännu inte helt klart hur hon kommer att jobba. Avgående vice ordförande Arne König jobbade heltid på förbundet.

– Hur mycket jag kommer att jobba, om det blir hundra procent, vet jag inte än, säger Ulrica Widsell.

PÄR JANSSON

Fakta/Ulrica Widsell

  • Ålder: 37
  • Familj: Man och två barn.
  • Bor: Stockholm
  • Bakgrund: Ljusnan, SVT Falun, Expressen, Länstidningen Södertälje, frilans, reporter på Metro sedan 12 år tillbaka.

NYA FÖRBUNDSTYRELSEN

Vilken är den viktigaste frågan de närmsta åren?

width=110

Signe Lidén, Computer Sweden, nyvald:

– Att få ordning på tekniken på hemsidan så att den blir bättre för medlemmarna och de förtroendevalda.

width=110

Marie Blomgren, NWT, omvald:

– Det måste bli frågan om arbetsvillkoren, oavsett vilken sorts anställning man har eller är frilans så ska de vara rimliga.

width=110

Annika Larsson, Sydsvenskan, nyvald:

– Våra bemanningsanställda har i dag i många fall fruktansvärda villkor. Dåliga villkor smittar. Detta påverkar oss alla.

width=110

Stephen Lindholm, Kommunalarbetaren, omvald:

– Att försvara och stärka det fackliga löftet med allt vad det innebär. I medievärlden i dag handlar det till exempel om de bemanningsanställda.

width=110

Ola Gäverth, SR, nyvald:

– Det måste vara att bibehålla förbundets styrka. Att medlemmarna förstår nyttan med förbundet. Tillsammans är vi starkare.

width=110

Sara Stenman, TV4, nyvald:

– Allställningsnojan hos arbetsgivaren, att de inte vill anställa journalister. Andra viktiga frågor är utlasningen, bemanningsföretagen och fastlansar.

width=110

Håkan Bergström, Hallands Nyheter, omvald:

– Ett gemensamt avtal för journalister, samt otrygga anställningar för framför allt bemanningsanställda.

width=110

Åsa Ohlsson, frilans, nyvald:

– Att allas villkor påverkar varandra. Det hjälper inte att göra kollektivavtal bara för fastanställda. Vi måste se till att även frilansar, fastlansar och bemanningsanställda får ett avtal.

width=110

Petteri Karttunen, SVT, omvald:

– Jag har två viktiga frågor: medlemsnyttan – att förbundet ska tilltala alla, och en jag tar med mig härifrån: den så kallade kriskommissionen som tillsattes, gällande bemanningsföretagen.

width=110

Eddie Pröckl, Ny Teknik, nyvald:

– Bemanningsföretagen och deras villkor. Deras sätt att sköta de anställda är ett problem. Historierna som man får höra är skakande. Jag har ingen patentlösning, men vi måste fixa det.

Fler avsnitt
Fler videos