Gå direkt till textinnehållet

Det raka svaret: ”Inte ekonomiskt försvarbart”

Ett rakt svar på varför du som medlem inte kommer att kunna välja att själv stå för kostnaderna för ett nytt fysiskt presskort, är att det inte är ekonomiskt försvarbart. Jag ska förklara varför, skriver Petteri Flanagan Karttunen i en replik till Anders Hellberg.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

När förbundets kansli fick uppdraget från förbundsstyrelsen 2022 att övergå till att erbjuda digitala presskort, var förhoppningen att vi under en period skulle kunna erbjuda både digitala och fysiska nationella presskort parallellt.

I juni lämnade dock det företag som tillverkar de nationella presskorten, Idemia, besked om att de planerade att digitalisera ansökningsprocessen. I stället för pappersblanketter skulle presskortshandläggare använda dator och annan teknisk utrustning för handläggningsprocessen. Medlemmar skulle fortsatt behöva träffa en presskortshandläggare fysiskt för att få sitt presskort. Investeringskostnaden beräknades för Journalistförbundets del det första året bli minst 1 miljon kronor. Kostnaden per tillverkat nationellt fysiskt presskort skulle höjas rejält.

I september beslutade förbundsstyrelsen utifrån denna information att Journalistförbundet från senare i höst endast ska erbjuda digitala presskort, tillika medlemskort, och att de fysiska nationella presskorten som medlemmar redan har fortsatt ska vara giltiga.

Annons Annons

I mitten av oktober meddelade Idemia med mycket kort varsel att de inte längre kommer att ta emot fler ansökningar av fysiska presskort, på grund av deras digitalisering.

När det gäller journalistiskt arbete som kräver presskort utomlands, kommer vi fortsatt erbjuda yrkesverksamma medlemmar ett fysiskt internationellt presskort mot betalning. Detta presskort tillverkar vi på förbundets kansli i Stockholm på uppdrag av den internationella journalistfederationen IFJ. Detta presskort är inte en ID-handling och används av journalistförbund i 120 länder. Detta kort kan yrkesverksamma medlemmar ansöka om på vår hemsida och få skickat hem på posten. 

Jag ser till att uppdatera våra frågor och svar på hemsidan om de digitala presskorten med din fråga.

Petteri Flanagan Karttunen
kommunikationschef Journalistförbundet