Gå direkt till textinnehållet

Dagspressrapport måste göras om

Presstödsnämndens årliga rapport om dagspressens ekonomi, som presenterades i onsdags, måste göras om, sedan det visat sig att de redovisade annonsintäkterna var för låga.

Presstödsnämndens årliga rapport om dagspressens ekonomi, som presenterades i onsdags, måste göras om, sedan det visat sig att de redovisade annonsintäkterna var för låga.

Vid framtagningen av tidningsföretagens annonsintäkter har nämnden missat att ta med redovisningen från de separata annonsbolag som många tidningskoncerner numera har. Därmed har de redovisade intäkterna blivit lägre än de verkliga, vilket förstärkt bilden av 2002 som ett förlorat år. Bland annat angavs det i rapporten att Svenska Dagbladet gått med 95 miljoner i förlust. Det verkliga resultat var ett minus på 49 miljoner. Bland andra tidningsföretag som redovisats med ett sämre resultat än i verkligheten finns Enköpings-Posten och Västerbottens-Kuriren. Totalt rör det sig om 15-20 bolag, enligt Håkan Westergren på Presstödsnämnden.

– Ingen har skickat in årsredovisningar från de här separata annonsbolagen, därför har vi missat det. Och eftersom annonskonjunkturen var svag 2002 har vi inte reagerat på de lägre intäktssiffrorna.

Rapporten ska nu kompletteras med årsredovisningar från de separata annonsbolagen och presenteras i ny upplaga i september.

Hur stor kan den samlade effekten bli?

– Jag tror inte att det påverkar branschresultat så mycket. Netomarginalen hamnar fortfarande på minus, sett till branschen i stort. Så det här är inte en avgörande faktor för helheten, utan framför allt för enstaka företag, säger Håkan Westergren.

Fler avsnitt
Fler videos