Gå direkt till textinnehållet

Dagens Nyheter inrättar läsarpanel

Lilian Öhrström, Läsarnas ombudsman på Dagens Nyheter, håller på att skapa en läsarpanel att diskutera kritiska synpunkter med.

Lilian Öhrström, Läsarnas ombudsman på Dagens Nyheter, håller på att skapa en läsarpanel att diskutera kritiska synpunkter med.

Varför en läsarpanel?

– Jag vill ha en mindre grupp att resonera med om frågor som jag tycker är viktiga. Som läsarombudsman får jag många sådana frågor och läsarna har ofta bra motiveringar. Men ibland vill jag föra resonemanget vidare, eftersom jag oftast bara får de kritiska synpunkterna och kanske även andra synpunkter kan komma fram genom en läsarpanel. För att det inte ska kännas tjatigt tänker jag förnya panelen efterhand.

Kan panelen påverka journalistiken i DN?

– Konstruktiv kritik är alltid något man lyssnar på. Man läser tidningen på ett annat sätt som läsare än som redaktör. Men en läsarpanel är till för att tillföra ytterligare perspektiv åt det man läser i tidningen, inte för att agera domstol.

Efter två år som Läsarnas ombudsman – hur har det varit?

– Det har varit en väldigt intressant och nyttig erfarenhet. Jag har verkligen börjat läsa tidningen som en läsare och ser då saker som jag inte fäste lika stor vikt vid tidigare. Jag har en mycket positiv uppfattning om läsarna och tycker många gånger att deras kritik är berättigad. En tidning som har så stor makt måste tåla att bli ifrågasatt.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos