Gå direkt till textinnehållet

Chefsslakt när P4 ska spara

Tio regionchefer ska ersätta 40 lokala chefer. Så ser förslaget ut i Sveriges Radios P4-utredning, om hur lokalradion ska kunna spara 47 miljoner kronor.

Tio regionchefer ska ersätta 40 lokala chefer. Så ser förslaget ut i Sveriges Radios P4-utredning, om hur lokalradion ska kunna spara 47 miljoner kronor.

–Vi vill spara på chefer och administration och lägga kraften på att utveckla programmen för lyssnarna, kommentarer utredaren Kjell Anderstedt, kanalchef vid SR Dalarna i ett pressmeddelande.

Omorganisationen innebär att sammanlagt 40 chefstjänster dras in.

Initiativet till P4-utredningen togs av programdirektören Eva Blomquist . Utgångspunkten har varit att Sveriges Radio ska behålla alla 26 lokala kanaler.

Utredningens huvudförslag innebär att den administrativa ledningen koncentreras till 10 regionchefer med ansvar för två till tre lokala kanaler. I dag har P4-organisationen ledningsgrupper med såväl lokala kanalchefer, teknikchefer och administrativa chefer vid 25 kanaler. De nya regionledningarna ska svara för övergripande samordning samt administrativa och budgetmässiga frågor.

Varje lokal kanal ska ledas av en redaktionschef som också är ansvarig utgivare

I utredningen finns ytterligare två alternativ där det ena skissar en ny organisation med enbart 6 regioner och ett en bibehållen organisation enligt dagens mönster, där de 26 kanalerna ska försöka få fram besparingar för sammanlagt 47 miljoner.

Förslaget ska nu skickas ut på remiss till hela P4-organisationen fram till 13 juni, för att sedan presenteras för direktionen den 17 juni. Beslut om organisationen kommer dock först att presenteras när en ny VD för Sveriges Radio finns på plats.

Fler avsnitt
Fler videos