Gå direkt till textinnehållet

Brå hjälpte försvaret bemöta reportage

Brottsförebyggande rådet gav förtur för ett uppdrag åt Försvarsmakten för att den skulle kunna bemöta uppgifterna om brottslighet bland officerare i SVTs Uppdrag granskning.

Brottsförebyggande rådet gav förtur för ett uppdrag åt Försvarsmakten för att den skulle kunna bemöta uppgifterna om brottslighet bland officerare i SVTs Uppdrag granskning.

Sveriges Televisions Uppdrag granskning avslöjade i programmet den 22 september stora brister i Försvarsmaktens personkontroll.

Uppdrag granskning hade tillsammans med tidningen Värnpliktsnytt låtit Brottsförebyggande rådet, Brå, samköra register för lagförda personer med samtliga befäl, kadetter och värnpliktiga i januari 2001.

Det framkom då att hela 21 procent av befäl och kadetter dömts för brott. Personalkontrollen hade missat grova brottslingar, personer dömda för grov misshandel och brott mot rikets säkerhet.

Under arbetet med programmet konfronterade Uppdrag granskning Försvarsmakten med det kontroversiella materialet.

– De var intresserade av att se materialet och fick se den statistik som Brå tagit fram åt oss. Däremot sade vi nej när de ville få ut slutsatserna i undersökningen, berättar reportern Micael P Lekberg på SVT i Malmö.

Den 12 september begärde försvarsmakten att Brå skulle lämna ut den undersökning som Uppdrag granskning beställt. Man var angelägen om att få ut materialet innan programmet visades.

– Vi hade ju ingenting att gå på, bara ett sammandrag och statistik som inte var heltäckande, säger Elisabet Jansson, informatör hos Försvarsmakten.

Undersökningen skyddades dock av uppdragssekretess och kunde bara lämnas ut med uppdragsgivarens godkännande. Något sådant godkännande gav inte Uppdrag granskning.

Försvarsmakten beslöt då att beställa en egen undersökning som motsvarade den som Uppdrag granskning fått från Brå.

Eget material

Micael Lekberg ser inget konstigt i att Försvarsmakten ville ifrågasätta underlaget eller få fram ett eget material.

Men han reagerar mot att Brå givit förtur åt Försvarsmaktens uppdrag så att den skulle få materialet före Uppdrag gransknings sändning.

– Det är otroligt besynnerligt och märkligt att Brå gav löfte om att försvaret skulle få sin undersökning före vår sändning. Två myndigheter tycks ha samarbetat i en fråga som har med vår publicering att göra.

Tove Sporre, handläggare på Brå, bekräftar att uppdraget åt Försvarsmakten behandlades extra skyndsamt.

– Vi försökte prioritera så att försvaret skulle få underlaget före sändningen av Uppdrag granskning Vi bedömde att det var rimligt och rättvist att försvaret hade samma underlag som de som gjorde programmet hade.

Enligt Tove Sporre får kunderna normalt vänta ungefär en månad på en undersökning av det här slaget. Uppdrag granskning fick vänta i tre månader på sin undersökning.

– Det berodde på att redaktionen under resans gång kom med nya synpunkter och vi fick göra flera ändringar.

Etisk prövning

Dessutom måste frågor om sekretess tas upp i Brås etiska kommitté, vilket förlängde handläggningstiden. Försvarsmakten drog nytta av att den etiska prövningen redan var gjord och sparade därigenom tid.

– Vi tar inte Försvarsmakten i försvar, men anser att när det är fråga om en journalistisk granskning bör den granskade få se materialet, säger Tove Sporre.

Vetskapen om att Brå gjorde en snabbundersökning åt Försvarsmakten bidrog till att SVT beslöt att sända Uppdrag gransknings genomgång tidigare än planerat.

Ett par timmar före sändning valde Uppdrag granskning att publicera sitt underlag på SVTs hemsida. Då såg Försvarsmakten inget skäl till att betala 20 000 kronor för en egen Brå-undersökning och drog istället tillbaka sin beställning.

hl@journalisten.se

¨

Försvarsmakten har begärt att få in följande genmäle:

Journalistens artikel är vinklad

Artikeln ”Brå hjälpte försvaret bemöta SVT-reportage” på journalisten.se är vinklad så att det framstår som att Försvarsmakten på ett onormalt eller märkligt sätt samarbetat med Brå. Försvarsmakten ser inte att det skulle vara konstigt att två myndigheter hjälper varandra att lösa en uppgift, men artikeln är vinklad så att samarbetet kan upplevas som oegentligt.

Artikeln innehåller också faktafel. Att personalkontrollen skulle ha missat personer som är dömda för brott mot riket säkerhet är inte korrekt. De fyra fall som tas upp i Brås lagföringsstatistik har Försvarsmakten koll på. Vår personalansvarsnämnd har bedömt att förseelserna inte är tillräcklig grund för vare sig avsked eller annan åtgärd. Därmed är saken utagerad.

Den körning som Försvarsmakten beställde av Brå är inte en snabbundersökning, som Håkan lindqvist skriver. Försvarsmakten har inte heller uppfattat att vi fått ett löfte från Brå om att undersökningen skulle vara oss tillhanda före den 7 oktober, utan endast att man skulle försöka klara det. Dessutom skriver Lindqvist att Uppdrag granskning beslöt att tidigarelägga programmet så att Försvarsmakten inte skulle hinna få ut undersökningen. Detta är inte heller sant.

chef, Press- och infosektionen, Försvarsmaktens informationsavdelning

SVAR: Den ”vinkling” Karin Lorentzon kritiserar består i att vi redovisar SVT-medarbetarnas upprördhet över Brås hantering av ärendet. Detta får sedan kommenteras av Brå. Påståendet om personalkontrollen är inte vårt, utan ett rakt referat av vad som sades i programmet. Om det var felaktigt beklagar vi det. Att det var en snabbkörning bekräftar Brå själva i artikeln. Samma sak gör Uppdrag granskning avseende sändningsdatumet. De bör, rimligen, veta vad de talar om.

chefredaktör, Journalisten

Fler avsnitt
Fler videos