Gå direkt till textinnehållet

Per Bowallius förnekar AnnaKarin Liths påståenden

Mittmedias VD Per Bowallius förnekar de påståenden som den tidigare redaktionella chefen AnnaKarin Lith gjort rörande framtagandet av den drastiska så kallade ”Alternativ B”-planen.

Anna-Karin Lith påstår i en intervju i Dagens Nyheter i dag att underlaget i det så kallade ”Alternativ B” som ställdes till Mittmedias styrelse i juli var ett ”skarpt förslag” som tagits fram av nuvarande VD Per Bowallius på direkt uppdrag av styrelseordförande Jan Friedman.

Scenariot i Alternativ B innebär bland annat att alla Mittmedias tidningar skulle bli gratistidningar och att 422 journalister skulle sägas upp. Per Bowallius har i Journalisten dementerat att Alternativ B var ett beslutsunderlag. Nu förnekar han de nya påståenden som AnnaKarin Lith kommer med.

– Jag vill inte hamna i offentlig polemik med en tidigare medarbetare. Vi hanterar den här debatten inne i verksamheten, säger Per Bowallius.

Annons Annons

– Det jag kan säga är att uppgiften att det skulle handla om ett skarpt förslag är felaktig. Det är precis som jag sa till DN: det handlar om scenariebeskrivningar för att bättre förstå vad det vi egentligen har att hantera. Och som underlag för beslut är det på tok för undermåligt. Det finns inte en styrelse i världen som kan fatta strategiska beslut på de underlagen.

– Jag vill inte gå in på vad som var korrekt och vad som inte var korrekt i artikeln i DN. Jag vill inte hamna i en diskussion med AnnaKarin Lith i medierna.

Jag förstår att det är känsligt att prata om någonting som ligger på styrelsenivå, men nu är den här informationen ute och det finns väl ingen som har dementerat innehållet i förslaget?
– Nej, visst, men man måste göra distinktionen mellan förslag och diskussionsunderlag. Det handlade om en beskrivning av ett scenario som inte syftade till ett skarpt beslut. Det var inte ämnat för det.

Finns det någon skada i att berätta om det var du eller någon annan som tog fram underlaget?
– Jag har jobbat i koncernledningen under våren med ett antal bitar i scenarierna. Det har jag absolut gjort. Men de slutliga underlagen som går fram till styrelsen är någonting som har process hos tidigare VD Thomas Peterssohn.

– Påståendet att en styrelseordförande skulle gå till en person i ledningsgruppen och på det här sättet ge den personen direkta instruktioner att ta fram ett underlag, såsom det beskrivs i DN-artikeln, det är ju fullständigt absurt, säger Per Bowallius.

Det är inte sant?
– Nej, så funkar det inte. Så funkar inte styrelsearbete. Det har varit en process i koncernledningen att ta fram underlag för att förstå hur vi ska hantera strategin framåt. Det slutliga diskussionsunderlaget som lades fram för styrelsen, både Alternativ A och B, har den tidigare VDn tagit fram. I de underlagen finns det delar som jag har varit med och tagit fram. Det förnekar jag inte.

Du kallar det ett diskussionsunderlag, men det är ju ett väldigt konkret underlag med exakt hur många journalister som ska vara kvar, är det verkligen inte ett förslag?
– De scenariemodeller vi har byggt är ganska omfattande och för att göra dem så tydliga så möjligt måste man ner på detaljnivå. Men som beslutsunderlag duger de ju inte. Det är en massa frågor som är obesvarade i dem – hur man ska hantera prenumerationsbortfallet till exempel, det handlar om 900 miljoner kronor i prenumerationsintäkter. Hela digitalaffären saknas i ”Alternativ B”-scenariet. Det jag menar är att vår situation är så ofantligt mycket mer komplex än att ett sådant underlag skulle kunna räcka för styrelsen att fatta beslut.

Ni är ju på gång med ett stort strategiarbete. Den senaste femårsplanen som löpte ut nu i våras ska ersättas med en ny plan, och när styrelsen nu är på väg att fatta beslut finns det bara två scenarier kvar, och ett av dem är ”Alternativ B” som innebär att göra om alla tidningar till gratistidningar och säga upp 400 journalister …
– Nej, nej. Det var inget beslutsmöte. Styrelsen skulle inte fatta beslut om en ny strategi. De två scenarier som presenterades var inte beslutsunderlag. Vi är inne i processen att ta fram beslutsunderlag nu. Det underlaget presenteras för styrelsen i oktober, men det är inte klart än.

Finns det en oro bland anställda i Mittmedia på grund av skriverierna?
– Jag åker nu runt på sedan länge inplanerade personalmöten och jag upplever att de jag träffar där känner sig trygga med den information som de får av mig. Det är tryck på den här branschen, helt klart. När människor i grunden undrar över hur det kommer att se ut framöver, så blir ju den här typen av skriverier och påståenden lite lök på laxen. Det är olyckligt. Oron i just den här frågan är obefogad just nu.

Du sa att du inte vill gå ut i öppen polemik med en tidigare medarbetare, men hon är ju uppenbarligen ute efter en fajt. Så vad tycker du om hennes agerande här, att gå ut med sådana här påståenden öppet?
– Du kan få ett uttalande som är lite mer övergripande, om min värdering. Som jag ser min roll som ledningsperson, så har jag ett ansvar när jag är i verksamheten, och har också ett stort ansvar när jag lämnar verksamheten, att ha verksamhetens bästa för ögonen. Oavsett hur jag lämnar. Det är min inställning.

Du menar då att hon inte har det?
– Jag kan bara uttala mig hur jag ser på min roll som högt uppsatt chef i en organisation.

Även om du skulle lämna verksamheten skulle du känna ett stort ansvar för verksamheten?
– Ja, det ingår. Så har jag alltid agerat.