Gå direkt till textinnehållet

Borreliafilm fälls av GRN

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt en fransk dokumentärfilm om kronisk borrelia som visats i Sveriges Television. Programmet stred mot kravet på opartiskhet.

Anmälaren ansåg bland annat att nästan alla forskare och läkare som deltog i programmet tillhörde en grupp alternativa borrelialäkare som stödjer en pseudovetenskaplig syn på sjukdomen och att den innehöll sakfel.

SVTs programansvariga var medvetna om att innehållet i den färdiga filmen var kontroversiellt och tog ställning för patienter och experter som ansåg sig motarbetade av det franska sjukvårdssystemet, skriver SVT i sitt yttrande. För att komplettera och nyansera filmen Borrelia – en tyst epidemi försågs den i såväl inledning som avslutning med en tydligt läsbar skylt.

Granskningsnämnden (GRN) konstaterar att programmet gav en ensidig bild av ämnet. Om man väljer att skildra ämnet ensidigt bör utgångspunkten göras tydlig för publiken, men nämnden tycker inte att det framgick nog tydligt. Att SVT gett textinformation innan och efter programmet räcker inte.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos