Gå direkt till textinnehållet

Bodström får bakläxa på ännu en lag

Efter Journalistens granskning stoppas Thomas Bodströms nya lag om förebyggande tvångsmedel. Precis som med buggningen vill centern, miljöpartiet och vänstern bordlägga lagen under ett år.

Efter Journalistens granskning stoppas Thomas Bodströms nya lag om förebyggande tvångsmedel. Precis som med buggningen vill centern, miljöpartiet och vänstern bordlägga lagen under ett år.

I onsdags behandlade centern den proposition (2005/06:177) som ger rätt att avlyssna bland annat redaktioner för att förhindra brott som ännu inte begåtts.

Johan Linander är centerns ordinarie ledamot i justitieutskottet. När han läst i Journalisten (10/06) hur tunga remissinstanser och Lagrådet missat att granska den nya lagen mot den grundlagsfästa yttrandefriheten, blev beslutet lättare.

Annons Annons

– Det kan ni absolut ta åt er. Efter det ville jag inte vara med om att det här tas utan att tänkas igenom en gång till, säger Johan Linander.

Han för samma resonemang som när det gäller buggningen.

bryt

Centerpartisterna vill undanta läkare, psykologer, präster, advokatkontor och redaktioner där det tas emot förtroenden under tystnadsplikt. I lagförslaget finns, till skillnad från buggningen, inga som helst undantag.

Centern vill också invänta integritetsskyddskommitténs betänkande. Partiet vill dessutom att frågor om parlamentarisk kontroll och plikt att i efterhand informera dem som blivit avlyssnade, ska vara lösta.

– De preventiva tvångsmedlen är egentligen en större förändring än buggningen, eftersom de inte ens kräver misstanke om brott. Det räcker om det finns anledning att anta att det begås brott. Det är mer integritetskränkande än buggningen, säger Johan Linander.

– Det bästa vore, säger han, om regeringen drar tillbaka lagarna och återkommer med omarbetade förslag, som varit ännu en runda hos Lagrådet.

Annars kräver centern, precis som vänstern och miljöpartiet, att frågorna bordläggs ett år. Det kan en minoritet göra enligt regeringsformen.

Grov obehörig befattning med hemlig uppgift är ett brott som journalister kan göra sig skyldiga till i jobbet. Johan Linander har inte tänkt igenom om det räcker med ett antagande att man kan begå brottet för att kunna bli avlyssnad.

– Jag har inte värderat varje enskild brottsrubricering. Men tar man exemp­let med krigsmateriel på Estonia tio år efteråt, så känns det inte rätt att det ska vara ett sådant brott.

bryt

Lagförslaget om kvalificerad skyddsidentitet (2005/06:149) ger polisen rätt att arbeta under falsk identitet. Den 29 maj ska riksdagen debattera lagförslaget, som centern ännu inte tagit ställning till.

– Men polisen borde inte få söka jobb på en redaktion eller ett sjukhus under falsk identitet, och därmed få tillgång till uppgifter som är skyddade, säger Johan Linander.

Folkpartiet stöder alla regeringens avlyssningslagar. I dag tisdag ska kristdemokrater och moderater diskutera frågorna internt. Beatrice Ask (m) har själv frågor att ställa om buggning.

– Men förebyggande tvångsmedel bekymrar mig mest. Där införs ju en helt ny princip, säger Beatrice Ask.

Fler avsnitt
Fler videos