Gå direkt till textinnehållet

Bilder från valrörelsen mer neutrala än texter

Bildjournalistiken står sig bättre ur ett objektivitetsperspektiv än de skrivna artiklarna under valrörelsen 2010, skriver magisterstudenterna Camilla Björk och Charlotta Wadenbrant på SvD.se. De har i en studie granskat bildjournalistiken inför valet i fyra dagliga tidningar.

Camilla Björk och Charlotta Wadenbbrant har använt sig av en vetenskaplig metod för innehållsanalys av nyhetsbilder när de granskat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Totalt undersöktes 128 papperstidningar från den 18 augusti till den 18 september 2010. Studenterna har tittat på 408 bilder och gjort en kompletterande textanalys av artiklarna.

Studien "Bilder av valet" är gjord vid Uppsala universitets institution för informatik och media. Den visar bland annat att de två blocken fick ungefär lika mycket utrymme i de undersökta tidningarna. Däremot gynnade själva framställningen alliansen, skriver de två studenterna. Något som ökade ju närmare valdagen kom.

"Expressen och Dagens Nyheter är mer gynnsamma mot alliansen och ogynnsamma mot de rödgröna än vad Aftonbladet och Svenska Dagbladet är", skriver studenterna på SvD.se. "I de två senare tidningarna är istället andelen neutrala bilder och texter större".

Läs hela debattartikeln på SvD.se.
Läs mer om studien på www.bilderavvalet.se.

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos