Gå direkt till textinnehållet

Bekämpa enfalden

Allt färre får makt över allt fler. Trans- och multinationella företag slår i oförminskad takt undan fötterna på marknadsekonomins teoretiskt tilltalande konkurrensvillkor. Inom flera stora sektorer får denna globalisering till följd att tillverkning snabbt kan förflyttas från ett land eller område till ett annat, som just då är mest gynnsamt. Allt detta för att mest effektivt utnyttja ägarnas och investerares kapitalinsatser.

Allt färre får makt över allt fler. Trans- och multinationella företag slår i oförminskad takt undan fötterna på marknadsekonomins teoretiskt tilltalande konkurrensvillkor. Inom flera stora sektorer får denna globalisering till följd att tillverkning snabbt kan förflyttas från ett land eller område till ett annat, som just då är mest gynnsamt. Allt detta för att mest effektivt utnyttja ägarnas och investerares kapitalinsatser.

I en globaliserad ekonomi tycks de rika bli allt färre och rikare, medan de många fattiga går andra vägen.

Detta förhållande är illa nog. Men tittar man på globaliseringens konsekvenser inom medie- och informationssektorn, blir man än mer förskräckt. Som vi skriver i dagens tidning omsätter den globala mediemarknaden bra mycket över

Annons Annons

2 000 miljarder kronor i år. Det är närmast obegripligt mycket pengar.

Bara världens största företag i branschen, amerikanska Time Warner, hanterar ensamt nästan 200 miljarder. Det är ungefär lika mycket som den svenska statens sammantagna kostnader i år för totalförsvaret (42 mdr), hälso- och sjukvården (23 mdr), arbetsmarknadsåtgärder (52 mdr), kommunikationer (25 mdr), biståndet (11 mdr), utbildning (25 mdr), studiestöd (17 mdr) och satsningen på kultur, medier m m (7 mdr).

Ett enda företag, alltså. Med global spridning och dessutom med en närmast osannolik tillväxttakt.

Att i det läget säga att man oroas av den ökande ägar- och maktkoncentrationen inom medieområdet, blir minst sagt som att slå in öppna dörrar. Och ändå måste det naturligtvis påpekas.

För inom just detta område är globaliseringens effekter särskilt allvarliga. Utvecklingen mot enfald inom mediebranschen hotar själva fundamenten för demokratin och den enskilda människans möjligheter att utgå från sig själv, sin egen kultur och sina egna tankar.

Om en tänkt tanke hos en kommersiellt anpassad producent i Los Angeles tillåts bli en globalt distribuerad sådan, minskar skillnaderna i sätt att tänka också hos mottagarna. Oavsett om dessa finns i Luanda, Lima, London eller Luleå.

Medier skapar opinioner och blir medierna allt mer lika, minskar också möjligheterna att olika åsikter träffar en och samma individ. Det betyder i sin tur att just den fria åsiktsbildningen börjar sättas ur spel.

Man kan möjligen anse att denna internationalisering har sina goda sidor; att förståelsen mellan olika kulturer och folk ökar och att underlaget för konflikter minskar. Men då bortser man från det faktum att ett land (USA) och en kultur (den anglosaxiska) så totalt dominerar denna mediemakt.Läs mer om detta på mitten. Därför måste alla vi som i högtidliga sammanhang talar om vikten av mångfald, till exempel Journalistförbundet och Tidningsutgivarna, sätta ökat tryck på den svenska regeringen i denna avgörande fråga. Medan en mångfaldig och oberoende press är en förutsättning för den fria åsiktsbildningen och därmed för demokratin, är politiken det enda acceptabla styrmedlet för att ge medborgarna det de behöver för att kunna delta i samhällsbygget.

Verklig mångfald inom medieområdet, också när det gäller ägandet, är ett odiskutabelt villkor för att den demokratiska processen ska kunna fungera.

Använd politiken!

Bekämpa enfalden!

Fler avsnitt
Fler videos