Gå direkt till textinnehållet

Arvoden för ledarduo dröjer

Arvodena till Journalistförbundets nye ordförande Jonas Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell är ännu inte fastställda. En grupp från förbundsstyrelsen, ledd av Håkan Bergström, som ska föreslå nya arvoden för förbundsledningen, väntas bli klar tidigast i juli. (Foto: Tomas Ohlsson)

Det är fortfarande oklart om den nya ledarduon ska arvoderas på heltid eller deltid.

Tills vidare får Jonas Nordling samma betalning som för sitt tidigare arbete som verksamhetschef på förbundet och Ulrica Widsell får förrättningsarvode. Detta justeras i efterhand när de nya nivåerna är bestämda.

Både tidigare förbundsordföranden Agneta Lindblom Hulthéns och vice ordföranden Arne Königs övernattningslägenheter är uppsagda. Arne König flyttade ut sista maj och Agneta Lindblom Hulthén flyttar ut sista juni. Hyrorna för de två lägenheterna uppgick till 100?000 kronor per år.

Om Arne König utför uppdrag i Internationella journalistfederationen å Journalistförbundets vägnar – vilket ännu inte är klart – räknas hans lön av från avgångsvederlaget.

Så här har tidigare ordföranden jobbat

  • Claes Leo Lindwall, ordförande 1987-1995. Heltidsarvoderad. Marianne Odelius, vice ordförande 1987-1989. Förrättningsarvode.* Birgitta Kruse, vice ordförande 1989-1995. Förrättningsarvode.
  • Håkan Carlson, ordförande 1995-2000. Heltidsarvoderad, men arbetade cirka en dag i veckan på SVT, lönen räknades av arvodet. Lilian Ottosson, vice ordförande 1995-2000. Förrättningsarvode.
  • Agneta Lindblom Hulthén, ordförande, 2000-2111. Heltidsarvoderad. Arne König, vice ordförande 2000-2111. Heltidsarvoderad från 2002.

?

* Förrättningsarvodets storlek bestäms av kongressen och är en timersättning.

Fler avsnitt
Fler videos