Gå direkt till textinnehållet

Anställda hade kunnatfå mer i avgångsvederlag

Det 20-tal journalister som förlorade jobbet i och med nedläggningen av Stockholm News får lön i fyra månader.Det blev resultatet av förhandlingarna mellan Journalistförbundet och ägarna till Stockholm News.

Det 20-tal journalister som förlorade jobbet i och med nedläggningen av Stockholm News får lön

i fyra månader.

Det blev resultatet av förhandlingarna mellan Journalistförbundet och ägarna till Stockholm News.

Annons Annons

Den 27 december fick personalen på gratisbladet Stockholm News det överraskande beskedet att tidningen omgående skulle avvecklas. Det främsta skälet var för få annonser.

Om Stockholm News hade ingått hängavtal, en form av kollektivavtal, med Journalistförbundet kunde journalisterna fått sex månadslöner i avgångsvederlag. Men ledningen för Stockholm News hänvisade till för stor arbetsbörda när Journalistförbundet stötte på om att de borde teckna avtal.

– Vi beklagar att något hängavtal aldrig kom till stånd, säger Gösta Eklund, jurist på Journalistförbundet.

Irene Sokolow var tilltänkt som ordförande på den journalistklubb vid Stockholm News som dock aldrig hann bildas. Hon menar att de journalister som friställts från tidningen är så pass kvalificerade att de inte lär ha några större svårigheter att hitta nya arbeten, även om det i första hand kanske inte blir frågan om fasta tjänster för alla.

Vinnare på Stockholm News nedläggning är givetvis gratistidningen Everyday. Staffan Samuelson, VD för Metro Nordic som ger ut Everyday, tror att antalet läsare på sikt kommer att öka från nuvarande cirka 244 000 och nå 300 000 under februari.

Är ni glada att Stockholm News gått omkull?

– Glada är fel ord. Men chanserna för Everyday att lyckas har ökat, svarar Staffan Samuelson.

Enligt tidningen Visions beräkningar går Everyday back med ungefär 3 miljoner kronor i veckan. Staffan Samuelson bekräftar att tidningen gör ett minus men vill inte säga med hur mycket.

Finska företaget Janton har kvar sina planer på att lansera den gratisutdelade tidningen 100 Nyheter i Stockholm innan sommaren.

– Även om 100 Nyheter enligt vad som sagts ska komma på morgnarna så betraktar vi den som en konkurrent, uppger Staffan Samuelsson.

sw@sjf.se

Fotnot:Stockholm News första nummer kom ut den 5 september och det sista den 27 december 2000.

Fler avsnitt
Fler videos