Gå direkt till textinnehållet

Allt fler lämnar SJF Avgiften främsta orsak

Under det första kvartalet i år har fler medlemmar än tidigare lämnat förbundet. Den höga avgiften anges som främsta orsak.

Under det första kvartalet i år har fler medlemmar än tidigare lämnat förbundet. Den höga avgiften anges som främsta orsak.

Till och med mars begärde 110 medlemmar att få lämna SJF. Det motsvarar ungefär så många som brukar gå ur under ett helt år.

En kraftig majoritet av avhopparna uppger att avgiften till SJF är mer än de vill eller kan betala.

Den som tjänar 20 000 kronor per månad betalar 261 kronor i månaden till SJF, exklusive avgift till a-kassa och den lokala klubben. En medlem i exempelvis SKTF med samma inkomst betalar 173 kronor per månad plus avgift till a-kassa och klubb.

Enligt Håkan Carlson, ordförande i SJF, beror den höga avgiften på att SJF är ett litet förbund och att ett fåtal medlemmar tvingas bära de gemensamma kostnaderna för administration etc.

I exemplet med SKTF kan tilläggas att det förbundet har 180 000 medlemmar, alltså tio gånger fler än SJF.

— Dessutom är vi, till skillnad från exempelvis SKTF, ett yrkesförbund. Det innebär att vi måste hålla en viss bemanning för att bevaka upphovsrätt, offentlighet, med mera, framhåller Carlson.

— Vi gör allt för att minimera avgiften, till exempel genom att samarbeta med andra förbund där det är möjligt. Rationaliseringar på kansliet hoppas vi också ska bidra till lägre utgifter.

En tröst för dem som ligger i högsta avgiftsklassen är att taket för avgiften inte ska höjas de närmaste två åren.

Den stora kostnaden för förbundet är löner som tar 32 procent av SJFs totala utgifter på 68 miljoner.

Kansliet på Vasagatan i Stockholm har ett 30-tal anställda. Här är lönerna för några personalkategorier på kansliet:

Assistenter: 15 800-20 800 kronor per månad. Ombudsmän: 25 200-27 500.

Journalisterna på tidningen Journalisten: 22 100-23 300. Chefredaktören har 35 000.

Det finns tre sektionschefer på kansliet, den högst betalda tjänar cirka 40 000.

Ordföranden Håkan Carlsons lön är 45 600 kronor per månad.

Vid det senaste årsskiftet hade SJF 18 314 medlemmar. Det är en minskning med 61 personer eller tre promille. Det är första gången som antalet medlemmar sjunker och förbundsledningen tar signalen på allvar.

—Vi kommer nu att gå ut och aktivt värva medlemmar. Det har vi inte behövt tidigare då medlemsantalet vuxit av sig självt, uppger Håkan Carlson.

Fler avsnitt
Fler videos