Gå direkt till textinnehållet

Allan Larsson: Jakobssons lön skall vara offentlig

Sveriges Televisions programdirektör Leif Jakobsson hade inget stöd i styrelsen för sin vägran att avslöja sina anställningsvillkor. Nu görs hans villkor därför offentliga.

Sveriges Televisions programdirektör Leif Jakobsson hade inget stöd i styrelsen för sin vägran att avslöja sina anställningsvillkor. Nu görs hans villkor därför offentliga.

Fram till för några dagar sedan var Leif Jakobssons inställning att hans anställningsvillkor var en fråga mellan honom och SVT, och inget som han behövde redovisa offentligt.

I Journalisten 12/02 antydde han till och med att han av styrelsen var förhindrad att avslöja sina lönevillkor, vilket väckt förvåning hos flera personer i SVTs styrelse. Det tillbakavisas nu också av SVTs styrelseordförande Allan Larsson.

– Både verkställande direktören och programdirektören är utsedda av styrelsen och vi tillämpar samma principer för både funktionerna, säger Allan Larsson.

Har styrelsen beslutat att offentlighet om medarbetares anställningsvillkor enbart ska gälla VDn?

– Nej.

Allan Larsson konstaterar att Leif Jakobsson tjänar 135 000 kronor i månaden, vilket innebär att han vid sitt tillträdande tjänade 13 000 kronor mer än Sveriges Radios VD Lisa Söderberg. Söderberg har under våren dock krävt och fått en höjning, så att de båda nu ligger på samma nivå.

Sveriges Televisions VD Christina Jutterström har en månadslön på 160 000 kronor. Både hon och Leif Jakobsson har ett pensionsavtal som är 20 procent av den pensionsgrundande lönen.

Leif Jakobsson vill fortfarande inte prata om sitt avtal med Journalisten, men har gått med på att lämna skriftliga svar på några frågor.

Anser du att det är rimligt att du har lika hög lön som Sveriges Radios VD Lisa Söderberg?

– Det kommer inte an på mig att kommentera andra medieföreträdares villkor, skriver Leif Jakobsson.

Vilken är din principiella åsikt när det gäller öppenhet kring ledande medieföreträdares anställningsvillkor?

– Det kommer inte an på mig att kommentera andra medieföreträdares villkor.

Finns det olika tradition när det gäller öppenhet i Sverige och Finland?

– Ja, min erfarenhet är att dessa uppgifter i högre utsträckning anses höra till privatlivet i Finland.

Bör man ställa speciella krav på ett public serviceföretag?

– Vi är ett aktiebolag som formellt har att följa aktiebolagslagen bland annat vad gäller öppenhet. Dock strävar vi självklart efter att hålla en högre grad av öppenhet, som en följd av att vi är ett medieföretag verksamt inom public service.

Du har nyligen blivit vice VD. Varför?

– Eftersom jag är ställföreträdare till VD Christina Jutterström var det av formella skäl viktigt att jag också blev utnämnd till vice VD, vilket ger mig rätten att i hennes frånvaro teckna för företaget också i frågor som ligger utanför programområdet.

Fler avsnitt
Fler videos