Gå direkt till textinnehållet

Alis gör upp med Metro

För första gången har Alis slutit avtal med en dagstidning för en hel grupp frilansjournalisters räkning.De aktuella frilansarna planerar att bilda en egen journalistklubb.

För första gången har Alis slutit avtal med en dagstidning för en hel grupp frilansjournalisters räkning.

De aktuella frilansarna planerar att bilda en egen journalistklubb.

För en månad sedan berättade Journalisten att Metro vill sälja vidare frilansartiklar till FLT. Tanken är att Metro först betalar ett sedvanligt arvode när materialet publiceras i Metro. Sedan ska Metro sälja frilansartiklarna till FLT som får rätt att distribuera materialet till de anslutna tidningarna.

Ursprungligen erbjöd Metro frilansarna 600 kronor per artikel som såldes till FLT. För dåligt betalt tyckte en grupp Metrofrilansar och vände sig till Alis, en organisation som bevakar upphovsrättsfrågor åt bland annat journalister.

Förra veckan lyckades Alis och SJF förhandla fram ett avtal med Metro. Avtalet går ut på att frilansen får 900 kronor när FLT köper in en artikel som varit publicerad i Metro. De tidningar som är anslutna till FLT får införa artikeln en enda gång.

– Arvodet borde ligga betydligt högre, säger Lars E Rabenius, ordförande i Alis.

Han är även missnöjd med att varje frilans bara får ersättning en gång, det vill säga när FLT köper in artikeln. Även om en mängd FLT-tidningar publicerar artikeln blir det ingen ytterligare ersättning.

Varför skrev ni under ett avtal som ni inte är nöjda med?

– Alternativet hade varit att vi inte träffat något avtal. Då hade Metro upprättat enskilda avtal med frilansar och villkoren skulle troligen ha blivit sämre.

Rolf van den Brink är en av de runt 50 frilansar som omfattas av avtalet.

– Fotografer skulle aldrig gå med på så här låg ersättning. När en artikel säljs till FLT borde ersättningen vara 50 procent av ursprungsarvodet, tycker han.

Det skulle för en längre artikel motsvara 3 000 kronor.

Lars E Rabenius ser avtalet som en tillfällig lösning. I protokollet till avtalet har Alis markerat att man tycker att ersättningen är för dålig.

– När avtalet löper ut vid nyår kommer vi att omförhandla arvodet.

Metros chefredaktör Sakari Pitkänen säger att han är nöjd med att ett avtal kom till stånd även om han tycker att arvodet är för högt. Catharina Ekdahl, förbundsdirektör i Alis, menar att det viktiga är att frilansarna nu får kontroll över hur tidningarna använder deras artiklar.

– Utan avtal hade FLT-tidningarna kunnat publicera artiklarna på sina hemsidor utan att betala för det och i värsta fall kunnat sälja artiklarna vidare. Nu har vi slagit fast att publiceringen gäller enbart i papperstidningen och vid ett tillfälle.

Rabenius tecknar bilden av en alltmer hotad upphovsrätt där ekonomiskt sinnade tidningsledare jämställer journalistiska produkter med korv, bilar och andra handelsvaror.

– När de köpt in texter och bilder anser de att de äger materialet och därför har rätt att hantera det hur som helst. Därmed blir det allt viktigare att frilansarna bevakar sin upphovsrätt, bland annat genom avtal som begränsar upplåtelsen.

Exempel på den alltmer hotade upphovsrätten är att vissa tidningar lägger ut frilanstexter på sina hemsidor eller återpublicerar dem i kommersiella textarkiv utan att ersätta frilansen.

Arvodesstriden med Metro har lett till att några av frilansarna nu är på väg att sluta sig samman.

– Min ambition är att vi som frilansar för Metro ska bilda en egen SJF-klubb för att ta tillvara våra intressen, säger Annika Rydman.

Att några frilansar knutna till en och samma tidning organiserar sig på det här sättet är troligen unikt.

Lars E Rabenius tror att det är en nödvändig utveckling.

– Det finns numera en hel del tidningar med små redaktioner som knutit frilansar till sig för återkommande uppdrag. Det har uppstått ett slags mellanting mellan frilansar och fast anställda men de har dåligt skydd i lagstiftningen. Arbetsmarknaden har förändrats så mycket att frilansarna måste organisera sig bättre.

STAFFAN WOLTERS

Alis

Alis är en ideell förening bildad 1995 av SJF, Dramatikerförbundet, Författarförbundet och Läromedelsförfattarnas förening.

Alis träffar avtal om nyttjande av upphovsrätt, inkasserar ersättning för nyttjande och beivrar intrång i upphovsrätt.

Att vara med i Alis är gratis.

Fler avsnitt
Fler videos