Gå direkt till textinnehållet

30 procent av journalisterna hotade

Drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Det visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, gjort.

Brås studie visar att journalister, politiker, anställda inom rättsväsendet och vissa yrkesgrupper inom kommuner och landsting är mer utsatta för hot, trakasserier och våld än den yrkesarbetande befolkningen som helhet.

”Detta är viktigt att uppmärksamma, särskilt som vår studie pekar mot att majoriteten av hoten syftar till att påverka dem i deras yrkesutövning”, säger Emma Patel, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

Brås studie visar att den som uttalar hot ofta är en enskild, psykiskt instabil person.

”Hot och trakasserier mot personer av särskild betydelse för demokratin är allvarligt, Samtidigt ser vi att många utsatta varken gör en polisanmälan eller talar med sin chef om det som hänt. Det är viktigt att problemen med hot, våld och trakasserier blir synliga och att de utsatta får det stöd och den hjälp de behöver”, säger Emma Patel.

Fler avsnitt
Fler videos