Gå direkt till textinnehållet
Bild på författaren
Helena Giertta
Chefredaktör

Rösta om framtiden

Valet av ombud till Journalistförbundets kongress 2005 har betecknats som ett fiasko. Bara 393 personer, eller sex procent av förbundets medlemmar, röstade.

Den arbetsgrupp som utrett den interna demokratin har bland annat föreslagit att informationen på förbundets hemsida förbättras och att förbundet satsar på utbildning av såväl nya medlemmar som förtroendevalda.
Till syvende och sist kommer det ändå an på att medlemmarna tycker det är meningsfullt att engagera sig. Och det finns det goda skäl att göra inför kongressen i maj.

Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande instans. Alla kongresser är därmed viktiga evenemang för förbund och medlemmar. Kanske har ändå årets kongress tyngre frågor att ta ställning till än vad kongresserna haft på många år.
Flera ödesfrågor står på dagordningen:

  • Ska kriterierna för medlemskap ändras?
  • Ska förbundet välja bort verksamheter?
  • Måste antalet tjänster på kansliet minska?
  • Ska förbundsstyrelsen ha färre ledamöter?

En orsak till att frågorna kommer upp är att förbundet måste spara när anslutningen till förbundet stagnerar eller till och med minskar.
Förbundet får anpassa sig till de intäkter som medlemsantalet ger, konstaterade ekonomiutredningen krasst, och utgick från det faktum att största delen av förbundets intäkter – 65 procent – utgörs av medlemsavgifter.
Problemet är att många av dem som i dag betalar de högsta medlemsavgifterna går i pension under de kommande tio åren. För att kompensera den intäktsminskning det innebär måste förbundet rekrytera proportionellt fler nya medlemmar.
Slutsatsen blev att förbundet antingen måste släppa in fler medlemmar eller välja bort verksamheter. Om inget görs råkar förbundet i allvarlig ekonomisk kris.
Gruppen har gått igenom förbundets kostnader på alla nivåer, alltifrån vad varje ledamot i förbundsstyrelsen kostar (600 000 kronor per år) till var i administrationen man kan spara, exempelvis genom att dra in tjänster på kansliet.
En sparmöjlighet är att minska förbundsstyrelsen, som också kan ha färre möten.

Annons Annons

Ekonomigruppen skissar på tre alternativ att ta ställning till:

  • Journalistförbundet fortsätter som i dag, med samma verksamhet och samma medlemsunderlag.
  • Journalistförbundet förändrar verksamhet och medlemsunderlag genom kongressbeslut så att medlemsbasen utökas, samtidigt som verksamheten anpassas.
  • Journalistförbundet släpper helt yrkeskrav för medlemskap och expanderar verksamheten så att den passar den nya medlemsstrukturen.

Ekonomigruppen förordar mellanalternativet, vilket också förbundsstyrelsen gör. Men det finns anledning att noga fundera över vilka grupper Journalistförbundet kan organisera utan att förlora sin status som yrkesförbund.

 

Läs 

POETISKT PETNOGA
Svenska Dagbladets grepp att införa en daglig rättelsespalt förtjänar beröm – också för att rättelserna är välskrivna, eggar fantasin och har poetiska kvaliteter.
Som i måndags då följande korrigering var införd: ”Haydn komponerade Harmonienmesse 1802 och kunde därför inte reflektera över ­­tillståndet i Napoleonskrigens Europa 1808. Kriget pågick dock mellan 1800 och 1815.” Ett stycke högre upp i samma spalt: ”De kontroversiella kattskinnen kommer från förvildade katter, inte från den mycket ovanliga europeiska vildkatten.” HL

 

Sök

HITTA UPPSATSER
Ett tips för dem som snabbt vill få reda på vad akademiker skrivit i ett ämne. Gå till uppsats.se. I databasen finns 35 000 uppsatser från svenska universitet och högskolor. Det är bara att skriva in ämnet i sökfönstret och se resultatet. Upp dyker en sammanfattning av uppsatsen på svenska eller engelska. Men man kan även ladda ner hela uppsatsen som en pdf-fil.
En sökning på ordet journalistik ger 294 träffar.
En ny tjänst är att man kan lägga in en bevakning och få ett mejl så snart det kommer in nya uppsatser inom ditt intresseområde. PJ

 

Nya 

KRÖNIKÖRER
Vi är glada att Göran Rosenberg i detta nummer återkommer som krönikör i Journalisten. Rosenberg är ingen ny bekantskap för våra läsare som vi vet uppskattar hans analytiska kolumner.
Nya i Journalisten är däremot krönikörerna Isabella Lövin, som gett ut den hyllade reportageboken Tyst hav – jakten på den sista matfisken, och Ida Lännerberg Persson, en av journalisterna bakom Sveriges Radios uppmärksammade Hülyas hörna – mitt Rosengård i centrum.
Vi hälsar dem alla varmt välkomna. HL

Fler videos
Fler avsnitt