Gå direkt till textinnehållet
Bild på författaren
Helena Giertta
Chefredaktör

Nu behövs satsningar

Om inte fotograferna är på plats kommer bilden lätt på undantag. Detta känner de flesta med tidnings- erfarenhet till.

Ännu en tidning skakas nu i sina grundvalar, alltså Expressen. Av den kvällstidning som en gång var ledande på marknaden har blivit en tidning med stora problem, sådana som är typiska för andratidningar: vikande upplaga och minskad annonstillströmning.

Men också de klassiska kvällstidningarna i Göteborg och Malmö, GT och Kvällsposten, är indragna i svårigheterna.

Det är som om bottenpluggen har dragits ur, fortsatta räddningsaktioner av skilda slag, ofta med nedskärningar som följd, är dessvärre att vänta.

bryt

I skrivande stund är det oklart hur många enskilda på tidningarna som drabbas av det så kallade sparpaketet. Det är fullt möjligt att de siffror som till en början nämndes kommer att uppfattas som överdrivna i en framtid.

För även denna gång har mediebevakningen inledningsvis helt utgått från arbetsgivarnas bild av vad som behöver göras. Det är naturligt att det blir på det viset eftersom medierna dras till siffror som larmar. Men det är angeläget att påpeka att det återstår förhandlingar mellan parterna. De kan resultera i att förändringarna blir väsentligt mindre än vad det i dag talas om. Så blev det på Svenska Dagbladet för kort tid sedan.

Oavsett detta talar allt för att varken de tre tidningarna eller personalen går omärkta ur krisen. Mest anmärkningsvärt är förslaget att lägga ner tidningarnas bildredaktioner. Fotografernas protester och vrede är förståelig. Förslaget är som de säger ett allvarligt hot mot ett av kvällstidningarnas starkaste vapen, bildjournalistiken.

bryt

I teorin är det möjligt att driva en tidning utan egen bildredaktion med fortsatt hög kvalitet. I praktiken är det emellertid utomordentligt svårt. En god bildjournalistik underlättas om det finns en daglig och kontinuerlig diskussion mellan fotografer, reportrar och redaktionsledningar. Om inte fotograferna är på plats kommer bilden lätt på undantag. Detta känner de flesta med tidningserfarenhet till.

Utan fasta fotografer på en redaktion fordras det en enastående medvetenhet för att bildkvaliteten skall upprätthållas. Det finns absolut inga garantier för att kvällstidningar med mångårig tradition med egna fotografer i en handvändning skall kunna byta till ett system med frilansar, utan att kvaliteten försämras radikalt.

bryt

Lyckas inte Expressen vända utvecklingen är det inte uteslutet att Stockholm mister en av sina två kvällstidningar, och risken finns att GT och KvP i Göteborg och Malmö dras med i fallet.

För mångfalden, åsiktsbildningen och naturligtvis personalen vore det ett svårt slag. Visst går det att invända mot delar av kvällspressens verksamhet, men på det hela taget håller de svenska varianterna yppersta internationella kvalitet i klassen boulevardpress.

bryt

Ägarna har ett stort ansvar mot personalen, läsarna och i ett vidare perspektiv debatten i det svenska samhället.

Något av alla de sköna slantar tidningarna dragit in åt sina ägare förut måste användas på en nysatsning.

Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet, talar klokt när han förespråkar linjen att medieföretag skall satsa sig ur kriser istället för att spara sig ur besvärligheterna.

Chefredaktör

Fler videos
Fler avsnitt