Gå direkt till textinnehållet

Hur läsbara är dina texter?

Skriver du enkelt som en barnbok – eller svårläst som en byråkrat? Testa dina texter med läsbarhetsindexet Lix direkt på nätet.

Läsbarhetsindexet Lix utvecklades på 1960-talet av pedagogen Carl-Hugo Björnsson. Idag kan nyfikna journalister enkelt mäta hur läsbara de egna texterna är med hjälp av en webbaserad och kostnadsfri Lix-räknare.

På Lix.se matar man in en text och får tillbaka ett indextal som anger hur läsbar texten är. De parametrar som vägs in är längden på meningarna och orden.

Barnböcker har ett indexvärde under 30. Skönlitteratur och populärtidningar räknas som lättlästa och ligger mellan 30 och 40. En normal tidningstext har ett Lixindex mellan 40 och 50, vilket bedöms vara medelsvårt. Offentliga texter anses som svåra med ett index mellan 50 och 60, och texter med index över 60 är mycket svår byråkratsvenska.

När man mäter sin text med Lix-räknaren får man även fram ordfrekvens. På så sätt blir sajten även ett sätt att fånga upp onödiga upprepningar och ordsjukor.

Ett alternativ till att mata in en artikel är att låta Lix-räknaren mäta texten på en hemsida. Exempelvis har den löpande texten på Journalisten.se i skrivande stund ett läsbarhetsindex på 38, och är alltså lättläst.

Denna text har Lix 36, vilket förhoppningsvis innebär att den har varit lätt att ta sig igenom.

www.lix.se

Fler videos
Fler avsnitt