Gå direkt till textinnehållet
Bild på författaren
Ola Sigvardsson
journalist (fd Medieombudsman)

Därför prövades DNs text om Fredriksson

Fällningen av Aftonbladets granskning av Benny Fredriksson har blivit mycket uppmärksammad. Lite i skymundan har anmälan mot DNs bevakning av samma fråga kommit. Ändå innehåller det beslutet en intressant frågeställning.

I POs instruktion står att inga publiceringar äldre än tre månader ska prövas – om inte särskilda skäl föreligger. Men det är ett trångt nålsöga. För att särskilda skäl ska föreligga bör anmälaren ha varit rent fysiskt oförmögen att anmäla, till exempel på grund av häktning med restriktioner eller koma.

När Benny Fredrikssons hustru anmälde Dagens Nyheter och Aftonbladet hade det gått fem månader sedan publiceringarna. Två månader sedan hans självmord.

Jag bedömde att omständigheterna i fallet uppfyllde kravet på särskilda skäl. Men det gjorde inte DNs utgivare, Peter Wolodarski. Han motsatte sig prövning eftersom han inte såg skäl att bryta regeln, att de efterlevande inte hade klagorätt och att saken var anmäld till Justitiekanslern.

Annons Annons

Jag svarade att jag avsåg att inleda utredningen trots att han motsatte sig det. Utgivaren vände sig då direkt till Pressens Opinionsnämnd och frågade om tidningen var skyldig att yttra sig i sak under de här omständigheterna. PON tog inte ställning i frågan, utan skickade tillbaka ärendet till PO utan åtgärd. Och utredningen kunde börja.

När ärendet väl hamnade hos PON ansåg även nämnden att det förelåg särskilda skäl.

Det som är principiellt intressant är att det är mycket vanligt att anmälningar kommer in för sent, det sker i princip varje vecka. Men under mina åtta år som PO har jag bara ett par gånger tidigare valt att bryta regeln.

Ändå anser jag att den bör mjukas upp.

Ett skäl är att hård granskning i en tidning kan leda till att den utpekade blir sjuk, kanske svårt deprimerad. Under sådana omständigheter är det få som orkar fundera över PO-anmälan. Därför vore det humant att kunna acceptera anmälningar som sker efter att det akuta sjukdomstillståndet gått över.

Vi har ett sådant ärende. En kommunal tjänsteman som granskades av Jönköpings-Posten blev långtidssjukskriven. När han blev frisk anmälde han. Jag avskrev på tremånadersregeln. Han överklagade mitt beslut till PON, som menade att det rådde särskilda skäl och återförvisade ärendet till mig för utredning. Det hela ledde till att tidningen fälldes.

Ett ännu starkare skäl för en uppmjukning av regeln är alla gamla publiceringar som ligger kvar på nätet. Efter ett antal år kan allmänintresset ha sjunkit undan, medan innehållet fortfarande skadar personer som utpekats i ett nedsättande sammanhang. En möjlighet att pröva rimligheten i att de ligger kvar, vore en välkommen reform av det press­etiska systemet. Något för Pressens Samarbetsnämnd att fundera på.

Hur det gick i DN-ärendet? Tidningen friades.

Fler avsnitt
Fler videos