Gå direkt till textinnehållet

Skrämmande behandling av Berit Önell

Norra Skånes behandling av medarbetaren Berit Önell är skrämmande. Ledande politiker i Hässleholm har utövat påtryckningar mot tidningsledningen i syfte att få bort Önell och hennes journalistiska granskningar av kommunen. Det tyngst vägande skälet till omplaceringen är enligt chefredaktör Mimmi Karlsson-Bernfalk att Önell har JK- och JO-anmält kommunpolitikerna. Att anmäla till JK och JO är en medborgerlig rättighet och en del av demokratins fundament. Att detta läggs fram som ett skäl till omplacering av tidningsledningen är inget annat än absurt.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Norra Skånes tidningslednings olika manövrar för att bli av med Önell verkar inte veta några gränser. Det senaste budet är att Önell ska bemanna en helt ny ensamredaktion i Perstorp. Önell har valt att tacka nej. I samtal med tidningens VD Lars Joel Eriksson får Önell dessutom veta att det är oklart vad som händer med satsningen i Perstorp om hon tackar nej eftersom tjänsten är ”kopplad” specifikt till henne! Perstorps kommun kan dock inte vara särskilt nöjd med att detta agerande nu lär myntas som en Perstorpsplacering.

Att en arbetsgivare 2014 hittar på tjänster som kanske inte kommer att besättas bara för att kunna bli av med en medarbetare. Det låter som någon dålig historia från 1800-talet. Att så pass tydligt visa att en medarbetare inte längre är välkommen på arbetsplatsen är ett oroväckande ansvarslöst agerande av en arbetsgivare. Och det finns anledning att ifrågasätta om rådande arbetssätt verkligen fungerar vid ett sådant här cyniskt agerande.

Tidningsledningen och dess företrädare vd Lars Joel Eriksson och chefredaktör Mimmi Karlsson-Bernfalk har blivit uppmanade av styrelseordförande Håkan Matson och ledande kommunpolitiker att sätta stopp för negativa skriverier, det vill säga journalistiska granskningar. De lyder direkt och väljer att omedelbart omplacera Önell. Och vad är det Berit Önell egentligen har gjort? Hon har bara fullföljt sitt journalistiska uppdrag och granskat kommunpolitikernas agerande i 27 år.

För att verkligen visa på det absurda i deras agerande väljer tidningsledningen också att dra ned kommunbevakningen i Hässleholm med två tjänster. Detta gör att Norra Skåne undergräver hela tidningens trovärdighet på ett mycket allvarligt sätt. Och Norra Skånes redaktion har sagt sitt: Vid en förtroendeomröstning bland tidningens medarbetare framkom att 94 procent inte har förtroende för chefredaktören Mimmi Karlsson-Bernfalk.

Det är anmärkningsvärt att tidningsledningen utan att blinka ställer sig på politikernas sida. En tidning med några som helst publicistiska ambitioner hade naturligtvis ställt sig bakom medarbetaren och dennes granskande journalistik. Att granska personer i olika maktpositioner i samhället är själva grunden för journalistiken. Trovärdigheten ligger i att lokaltidningen granskar den lokala makten och ställer de obekväma frågorna. Det är den fria pressens primära uppgift, snarare än att stötta kommunpolitikernas agerande.

Norra Skånes agerande drabbar också trovärdigheten för journalistiken på ett nationellt plan. Runt om i landet frågar sig läsare, tittare och lyssnare om det går att lita på vad media rapporterar. Det är ett nederlag för journalistiken och speciellt för en bransch som redan kämpar i motvind med vikande intäkter.

Jonas Nordling

Ordförande Journalistförbundet

Fler avsnitt
Fler videos