Replik SJF: ”Olyckligt att MPRT kastar principerna över bord”

15 april, 2021

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Journalistförbundets ordförandes slutreplik på MPRTs replik Vi inför inte regler på eget bevåg.

MPRT får det att framstå som att kravet på ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” i mediestödsförordningen skulle vara någonting nytt. Så är inte fallet. Det infördes första gången 2016, i samband med att regeringens förordning om utvecklingsstöd kom. Som framgår av Journalistförbundets remissvar finns det inget stöd i förarbeten för att lagstiftaren har velat koppla ihop kvalitetsrekvisitet med innehållsmässiga krav avseende journalistiken. Tvärtom har det varit andra parametrar, såsom antalet anställda journalister och andelen eget redaktionellt innehåll, som har ansetts avgörande för kvaliteten.

Jag är väl medveten om att mediestöd inte är en grundlagsskyddad rättighet. Det har dock tidigare funnits en ambition hos regeringen att leva som man lär när det gäller yttrandefriheten och inte villkora mediestödet mot krav kopplade till mediernas innehåll. Detta är i enlighet med intentionerna i grundlagen. Det är därför olyckligt att MPRT nu kastar principerna över bord.

En sak är vi överens om – vi behöver hitta verktyg för att motverka desinformation. Regeringen har vidtagit flera åtgärder i den riktningen på senare år. Bland annat finns det planer på att inrätta en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. Vad regeringen däremot inte har gjort är att ge MPRT i uppdrag att använda mediestödet för att bekämpa desinformation. Så hoppas jag att det kommer att förbli. För lika viktigt som det är att motverka spridning av desinformation, lika viktigt är det att det inte görs på bekostnad av yttrandefriheten.

 

Ulrika Hyllert
ordförande Journalistförbundet

Läs MPRTs replik och Ulrika Hyllerts debattartikel.

Journalisten TV

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies