Olle Stenholm: Opartiskhet utesluter inte självständiga val

16 november, 2004

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

”Jag vet inte någon, allra minst någon journalist, som är offer för villfarelsen att journalistik inte skulle bygga på värderingar.”

I samband med Cecilia Uddéns famösa uttalande om opartiskhet har många opinionsbildare framhållit vilken hämsko denna opartiskhet utgör för god journalistik. Jag delar inte den uppfattningen och jag tycker att det hedrar Uddén att hon medgav att uttalandet var obetänksamt.

rad

Göran Rosenberg har föga förvånande varit den vältaligaste kritikern av opartiskhet som journalistiskt rättesnöre. Han har framhållit att eftersom all journalistik bygger på värderingar så är opartiskheten en chimär. Den skapar bara ett bedrägligt intryck hos dem journalisten vänder sig till att framställningen är kliniskt värderingsfri. Göran har som publicist förtjänstfullt slagit in ett antal tungt reglade portar i Sverige och världen. Men här tycker jag att han slår in en öppen dörr.

rad

Jag vet inte någon, allra minst någon journalist, som är offer för villfarelsen att journalistik inte skulle bygga på värderingar. Det vet alla som jobbar i den redaktionella processen att den består av en lång serie beslut. Beslut om vilket ämne man skall ta upp, hur man skall göra det, hur det skall avgränsas, vilka som skall intervjuas, vilken reporter som skall göra jobbet och vad som till sist skall publiceras av insamlade uppgifter. Alla dessa beslut bygger givetvis på subjektiva värderingar. Ibland ger de uttryck för fördomar och dåligt omdöme. Oftast uttrycker de skickligt yrkesmannaskap.

Jag menar att begreppet opartiskhet har getts en alldeles för vid tolkning i ”Uddén-debatten”. Det gäller både dem som ser opartiskhet som en begränsning av journalistens frihet i arbetet och dem som vill ha mer opartiskhet i hopp om att det, åtminstone i SR och SVT, skulle ge mindre plats för synpunkter de ogillar.

rad

Opartiskhet utesluter inte på något sätt en enskild journalists möjligheter att självständigt tolka det hon rapporterar om, det utesluter inte personligt engagemang och personligt temperament, det utesluter inte originalitet till vare sig innehåll eller form. I fråga om några centrala moraliska och politiska värden är opartiskhet dessutom bannlyst. En journalist får inte stå opartisk mellan demokrati och diktatur, mellan den enskildes jämlikhet och integritet å ena sidan och underkastelse och förnedring å den andra.

Om den ena bristen i debatten om opartiskhet är en övertolkning av vad detta begrepp innebär så är den andra bristen uppfattningen att det är något som främst gäller journalisterna. Det är fel. Opartiskhet gäller dem som medierna vänder sig till och dem som medierna engagerar som intervjupersoner eller på annat sätt i sin produktion av journalistik. Det är för att de skall känna förtroende för medierna som opartiskheten är viktig.

De läsare, tittare, lyssnare som medierna vill nå skall kunna lita på att medierna presenterar ett material som gör det möjligt för dem själva att bilda sig kunniga, rationella och etiskt försvarbara åsikter om de behandlade ämnena. Därför utesluter opartiskheten att nyhetsjournalisten skriver sin publik på näsan vad de skall tycka. Sådant kan man, till den verkan det hava kan, göra på ledar- och debattsidor men inte i andra sammanhang. Publiken skall veta vad som är forum för opinionsbildning och vad som är forum för en verklighetsbeskrivning som skall göra det möjligt för var och en att bilda sin egen uppfattning.

rad

Därför är opartiskhet ett centralt journalistiskt begrepp, som i själva verket inte bara styr verksamheten vid radio- och TV-företag som gör sina program i enlighet med sändningstillstånd från regeringen (så är det ju för marksändningar i vårt land!) utan för all journalistik, som strävar efter trovärdighet. Också pressen strävar, dessbättre frivilligt, efter opartiskhet. Det innebär inte konstigare saker än att man försöker ge en så allsidig bild som möjligt av de frågor man behandlar, att människor som kritiseras får svara på kritiken och att alla som intervjuas eller på annat sätt medverkar har rätt att bli refererade med sina bästa argument. Visst, vad som är bästa argument är en värderingsfråga. Men detta faktum försvagar inte opartiskheten som journalistiskt etiskt ideal.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av anders mån, 2011-12-19 22:18

Knivigt

Av Anders Z

Det är svåra grejer det här, å ena sidan självklarheten att allt inom media färgas av subjektiva åsikter å andra sidan strävan efter att framstå som opartisk. Jag tror nog ändå jag tycker det är rätt att journalisters personliga åsiktsuttryckande regleras på något sätt. Jag menar hur trovärdig skulle tex. Lars Adaktusson (bara ett exempel) vara om han skrev på nätet och i tidningar om hur jävla korkad han tycker Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt är och sen sitta och intervjua dem i Agenda? Ett tillspetsat exempel måhända men ändock inte ett omöjligt sådant.

På denna websida har man en fråga som handlar om ifall public service-anställda skall få blogga på sin fritid, en fråga som är felformulerad anser jag. Dels för att det är väl inte bara trovärdighet hos public service som kan skadas av enskilda journalisters lösa tungor ej heller är det väl blogging i allmänhet som är frågan utan i ämnen som journalisten hanterar inom ramen för sin tjänst etc. jag menar skulle nu Gudmundson skrivit om sina akvariefiskar har jag svårt att tro att SVT skulle protesterat.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies