NTM måste tänka om!

31 maj, 2019

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT

 
Vad som är journalistik och vem som ska kunna kalla sig journalist har ofta varit uppe för debatt under Journalistförbundets snart 120-åriga historia. Nu väcks debatten på nytt av att NTM-koncernens ledning vill skrota sitt redigeringsnav, låta anställda med icke-journalistisk bakgrund utföra journalistiska arbetsuppgifter, och överföra redigerarna från Journalistavtalet till ett rent tjänstemannaavtal. Det är ett utomordentligt dåligt förslag.

Förhandlingarna mellan Journalistförbundets fackklubb på NTM och arbetsgivarsidan har pågått sedan april och bland annat uppmärksammats av tidningen Journalisten (https://www.journalisten.se/nyheter/ntms-redigerare-far-inte-vara-journalister). NTM vill lägga ned redigeringsnavet som hanterar koncernens alla tidningssidor och flytta journalisterna till en ny avdelning som ska hantera både redaktionellt material och annonser. Som skäl anges bland annat att företaget vill effektivisera arbetsprocesserna.

 
Arbetsgivaren har argumenterat för att majoriteten av arbetsuppgifterna som ska hanteras av den nya avdelningen inte är journalistiska. Det är ett synnerligen märkligt argument då en stor del av uppgifterna handlar om att korrigera fel och ändra i rubriker, samt att kontrollera och köra ut sidor till tryck. Detta är journalistiska arbetsuppgifter och en viktig del av den redaktionella processen.
Det är dessutom anmärkningsvärt att anställda med icke-journalistisk bakgrund ska utföra en så pass viktig del av slutprodukten som redigering utgör. Det riskerar att försämra kvaliteten på ett sätt som i förlängningen äventyrar de allt viktigare läsarintäkterna.
 
I tider när journalistik och medier möter flera yttre hot i form av annonsknyckande internetjättar och politiskt motiverade grupper, förefaller det dessutom högst bakvänt att gå vidare med ett förslag som söndrar de egna leden. Att förminska den här delen av den redaktionella processen, och beröva redigerare deras journalistiska identitet, kan inte vara rätt väg att gå. Särskilt inte som detta i praktiken också utmanar den redaktionella integriteten på ett ytterst onödigt sätt. Och är det något som landets seriösa medier inte behöver just nu, är det ytterligare ifrågasättanden av trovärdigheten.
 
Vi uppmanar därför NTM-koncernens ledning att tänka om och lyssna på de förslag som medlemmar och förtroendevalda har lyft upp till förhandlingsbordet.
För det här handlar om huvudsakligen journalistiska arbetsuppgifter som utförs av journalister.
Det är därför självklart att de ska gå på Journalistavtalet.
 
Tomas Backlund
Vice förbundsordförande

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies