Ledarskribenten som klickdragare

11 februari, 2015

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Journalistisk verksamhet har länge byggt på att journalister rapporterar om händelser till en publik. Därefter skriver ledarskribenter en text om händelserna.

I dag anställs dock ledarskribenter beroende på tidigare skapad uppmärksamhet, ofta i form av delningar i sociala medier, och skriver uppseendeväckande och provokativa ledarartiklar. Därefter skriver journalister om både artikelns innehåll och den uppmärksamhet den skapat.

Ledarskribenter ska inte längre enbart leverera opinionsbildande material utan också generera en internettrafik som kan användas i argument för fler annonser. De blir successivt sin samtids mediala stjärnor.

Göteborgs-Postens senaste rekrytering av en ytterst liberalkonservativ skribent och debattör, Alice Teodo­rescu, är också ett ställningstagande. Tidningar behöver fler läsare att erbjuda annonsörer för att ekonomiskt gå runt i ett utsatt läge på mediemarknaden, men också i ett polariserat politiskt klimat.

GP, vars skribenter och innehåll vilat på en socialliberal grund, svänger nu höger för pub­liceringar på ledarsidan. Om det är för att det är på högerkanten som de som mest aktivt delar och deltar i det offentliga samtalet via sociala medier finns låter jag vara osagt. Men det är en intressant markering och ett synliggörande av att uppmärksamhet bottnad i ideologisk provokation och ställningstagande är det som eftersträvas. Grundade åsikter har nämligen blivit viktiga i det offentliga samtalet, åsikter som bottnar i ideologi.

Vad som bör oroa är inte att ideologi blivit framträdande utan snarare att det är dessa skribenter som i ökad utsträckning sätter agendan för offentlig debatt och det faktum att GPs strategi tangerar vissa politiska strömningar i Europa, nämligen de som förespråkar en konservativ och högerinriktad framtid.

Det sistnämnda är en intressant betraktelse genom både journalistiska och politiska glasögon. När den svenska partipressen gick i graven innan vi andra hunnit gå in i det tjugoförsta århundradet såg det annorlunda ut. Det betyder dock inte att det politiskt redaktionella innehållet har minskat i betydelse. Men det är först under senare år som de stora tidningsföretagen har valt att lämna ett tidigare oberoende och i stället gjort ett tydligare ideologiskt och politiskt ställningstagande.

Bara för att politiska partiers ägande inte längre styr tidningarnas verksamhet betyder inte det att ledarredaktionerna inte kan genomsyras av ideologiska ställningstaganden. När GP väljer att rekrytera en ultrakonservativ skribent som främsta ideologiska ansikte utåt, och därmed går ifrån en socialliberal på gränsen till vänsterorienterad hållning, illustrerar det tidningens prioritering av antal klick och delning av artiklar skrivna av ledarskribenter som är kända i den offentliga debatten.

Journalistiska institutioner bör skapa förutsättningar för fler röster att höras i den offentliga debatten, inte bygga sin verksamhet på redan givna ideologiska ingångar av skribenter som redan har företräde till den mediala offentligheten.

Michael Krona
Fil Dr/PhD
universitetslektor i Medie- och  kommunikationsvetenskap samt  Visuell  kommunikation,  
Malmö högskola

Svar:

Rekryteringen av Alice Teodorescu har skett utifrån varje opinionssidas självklara uppgift, att bilda opinion och nå ut från en ideologisk utgångspunkt.

Alice Teodorescu är rekryterad till Göteborgs-Posten på sina meriter som välutbildad, välskrivande och skicklig samhällsdebattör och opinionsbildare.  Rekryteringen har skett utifrån Teodorescus och ledarsidans liberala hållning. Michael Krona må ogilla Alice Teodorescus ideologi, men GPs ledarsida är inte vänsterorienterad och har heller aldrig haft det uppdraget.

Självklart vill vi att GPs innehåll och journalistik ska beröra, engagera och påverka. Vi vill att våra texter ska läsas och att våra nyheter ska få genomslag. Det gäller nyhetsjournalistiken och det gäller opinionsjournalistiken.

Förändrade medievanor med sjunkande pappersupplagor och en förflyttning av läsare till digitala kanaler ställer nya krav, men ger också nya möjligheter. Vi kan rapportera i realtid, skapa närvaro med rörlig bild och interagera med vår publik. För opinionsjournalistiken öppnas nya möjligheter att nå ut till fler läsare, hålla debatten levande och få ökat genomslag.

Alice Teodorescus uppdrag blir att tillsammans med ledarredaktionen fortsätta utveckla GPs opinionsjournalistik. För oss är det självklart att den politiska redaktören och våra ledarskribenter ska synas och ta plats i samhällsdebatten.

Cecilia Krönlein
chefredaktör och ansvarig utgivare
Göteborgs-Posten

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Leif A tors, 2015-02-12 22:51

Ja, man förstår att det måste ha kommit som en chock för GP:s ledarskribenter: att också ledarsidan måste vara läsvärd. De urvattnade och förutsägbara alster som publicerats där de senaste decennierna har tyvärr alltför sällan levt upp mot det kravet. Att alltid vara för allt som är bra och mot allt som är dåligt är förstås gott och väl, men i längden väldigt torftigt.

Nä, det ska bli trevligt med lite drag under galoscherna. Kanske kan, 40 år efter GHT:s hädanfärd, ett annat perspektiv än 08:ans äntligen göra sig gällande på riksplanet igen? Låt oss hoppas det.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies