Gå direkt till textinnehållet

”Avpixlat är ingen hatsajt”

Mats Dagerlind skriver här en debattartikel och tillbakavisar epitetet hatsajt för Avpixlat. Direkt efter artikeln svarar Journalistens Helena Giertta och Johannes Nesser på varför epitetet är korrekt.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Tidningen Journalistens reporter Johannes Nesser skriver den 20 februari om att Avpixlat uppmärksammat en föreläsning med frilansjournalisten Annika Hamrud i regi av Mälardalens frilansklubb med rubriken ”Att bevaka Sverigedemokraterna”.

Artikeln innehåller en rad felaktigheter som behöver bemötas. Nesser inleder med att kalla Avpixlat för ”hatsajt”. Att syftet med att använda detta pejorativa epitet är att förminska Avpixlat som medieaktör råder det inga tvivel om. Avpixlat är förstås lika lite en hatsajt som Journalistens sajt är det. Avpixlat är en Sverigevänlig, nyhetsbevakande och opinionsbildande mediesajt. Att Nesser hemfaller åt härskarteknik på denna låga nivå säger mer om hans egna tillkortakommanden än om Avpixlats.

Därefter uppger Nesser felaktigt att Avpixlat skulle ha uppmanat sina läsare att bevista det aktuella evenemanget. I den kontext det sägs framstår det dessutom som att det skulle har uttalats med intention att störa föreläsningen. Den enda uppmaning Avpixlat riktat till läsarna är att den som var intresserad av höra Hamruds föredrag först borde kontakta klubbstyrelsen och förvissa sig om att det var öppet för allmänheten och inte förbehållet medlemmar. Otack är världens lön.

Annons Annons

Klubbstyrelseledamoten Elisabeth Wahl intervjuas och hävdar att hon blivit ”uthängd” av Avpixlat och att hon upplevde detta som ”skitläskigt”. Avpixlat har inte hängt ut Wahl, inte kommenterat henne med så mycket som ett ord. Däremot uppgavs den mejladress som stod angiven som kontaktperson för evenemanget på klubbens webbplats men endast i syfte att användas för förfrågan enligt ovan.

Wahls slutsats att Avpixlats intentioner skulle vara att skrämma henne och andra mötesdeltagare till att ställa in eventet är fullständigt befängd. Hon kan heller inte uppge att hon fått ta emot ett enda skrämmande mejl. Än mer bisarrt blir det när Wahl aviserar att hon utifrån denna föreställning valt att hyra in väktare till föredraget.

Avpixlat tar kategoriskt avstånd från hot, våld och mötesstörningar som politisk metod. Avpixlat kritiserar också kontinuerligt de grupperingar som ägnar sig åt sådant, vilka företrädesvis återfinns på den politiska vänsterkanten. Som Nesser i en uppdatering av texten konstaterar kunde Hamruds föredrag också hållas helt utan några incidenter.

Wahls nästa iakttagelse – att Avpixlat har en annan syn på svenska medier än den gängse inom journalistskrået – är däremot helt korrekt. Bristen på konsekvensneutralitet i gammelmediernas nyhetsbevakning med uttalat vänsterliberal slagsida är den främsta orsaken till Avpixlats existens och att sajten är så välbesökt. Avpixlat fyller det informations- och opinionsvakuum som uppstått pga etablerade mediers underlåtenhetssynder.

Wahl antyder vidare att Avpixlat skulle ha något emot att SD granskas på samma sätt som alla andra partier. I själva verket skulle ingen välkomna en sådan neutral granskningskultur mer än Avpixlat. Dessvärre är det en rättvisa som SD sällan förunnas men Wahls hemmablindhet förhindrar henne att se det. I stället menar hon att Avpixlat hemfaller åt konspirationsteorier när de kritiserar journalistkårens ovana att bedriva åsiktsjournalistik i stället för politisk nyhetsbevakning när ämnet är SD eller partiets invandringspolitiska profilfrågor.

Man behöver inte gå längre än till den i sammanhanget aktuella Mälardalens frilansklubbs föredragsinbjudan till Hamrud för att inse att det finns substans i kritiken mot medieetablissemanget. Hamrud har i artiklar och böcker profilerat sig som en av Sveriges mest SD-fientliga åsiktsjournalister. Även Wahl borde inse att det är att sätta bocken som trädgårdsmästare och ytterligare undergräva ett enligt undersökningar redan rekordlågt förtroende för journalistskrået att låta Hamrud dra upp riktlinjerna för den journalistiska bevakningen av SD.

Även ett annat exempel hittar man i samma artikel av Nesser. Där omnämns ett kommande seminarium i Journalistförbundets regi på temat bevakning av SD där en annan högprofilerat SD-fientlig journalist, Henrik Arnstad, ska hålla föredrag. Avpixlat har uppmärksammat även detta evenemang och Nesser reagerar på att Arnstad i sammanhanget tituleras ”fejkhistoriker” och ”mytoman”. Det är dock beteckningar som har visst fog för sig eftersom Arnstad vid upprepade tillfällen har beslagits med att ljuga om sina akademiska meriter, sina tjänster på historiska universitetsfakulteter och även om annat, exempelvis sin militära utbildning och grad.

Avpixlat veterligen har svenska journalistorganisationer inte ansett det behövligt att bjuda in föredragshållare att lära ut särskild mediebevakning för något annat enskilt parti än SD. Såvida det inte finns ett ideologiskt motiv bakom ett dylikt initiativ är det dessutom brukligt att anlita någon sakkunnig som inte profilerat sig som uttalat fientlig till granskningsobjektet.

Liknande seminarier för journalister i konsten att bevaka SD har även tidigare hållits av deklarerat SD-fientliga medieaktörer, bland dem kan nämnas TV4-journalisten Lena Sundström, journalistutbildaren Behrang Kianzad och flera företrädare för organisationen Expo. Så vitt Avpixlat känner till har inte ett enda seminarium av liknande slag anordnats där de förment sakkunniga varit vänligt eller ens neutralt inställda till SD.

Att enskilda journalister missbrukar sin position för att kampanja mot SD långt utanför ledar- och debattsidor får man kanske räkna med. Att hela tidningsredaktioner och mediehus gör det är allvarligare. När ledande journalistiska organisationer och utbildningsinstitutioner åsidosätter grundläggande publicistiska principer och tredje statsmaktsansvar blir det emellertid ett demokratiproblem av systemhotande dignitet som inte ens alternativa publicistiska initiativ som Avpixlat förmår balansera upp.

Mats Dagerlind
talesperson för sajten Avpixlat

 

Svar från Helena Giertta: Eftersom artikeln inte innehåller några felaktigheter och det inte finns någonting att rätta, så har Journalisten i stället valt att ge hatsajten Avpixlats talesperson Mats Degerlind möjlighet att skriva en debattartikel för att få föra fram sina synpunkter.

I grunden förstår jag inte Mats Dagerlinds invändningar. Vi skriver en nyhet om vad den anonyma hatsajten Avpixlat skriver och reaktioner på den. Hatsajt är ett rimligt epitet på Avpixlat, eftersom den skriver hatfullt och hånande i alla sina texter. Den som någon gång blivit uthängd där förstår mycket väl Elisabeth Wahls reaktion. Avpixlat är inte som vilken sajt som helst. Den är propagandistisk, nedsättande och hatfull mot alla som inte delar dess egen uppfattning. Generellt använder vi inte epitet på en sajt, men för att läsarna inte ska förledas tro att Avpixlat är en sajt som andra väljer vi att ha ett beskrivande epitet framför.

Att Mats Dagerlind nu träder fram och talar för sajten gör det lättare att ställa någon till svars för de texter som finns. Det är ju nämligen så att inget av det som står där kan anmälas till PO, PON eller JK, eftersom den är anonym och inte har någon ansvarig utgivare.

Däremot är uppenbarligen Mats Dagerlind med flera väldigt snabba på att ropa på våra etiska regler så fort de känner sig kränkta.  Hans sajt följer inte några etiska regler och inte heller de pressetiska reglerna, och skulle heller inte kunna göra det, eftersom sajten ägnar sig åt propaganda, medan till exempel Journalisten ägnar sig åt journalistik.  

Avpixlat kan förstås engagera sig i vem vi på Journalisten bjuder in att tala på ett seminarium. Särskilt intresserade verkar de vara av Henrik Arnstad. I mina kontakter med honom har han aldrig kallat sig historiker eller forskare, på hans hemsida är hans CV tydligt med att han inte har tagit tillräckligt med poäng för att nå en fil.kand. Däremot har hans texter och böcker rönt både positiv uppmärksamhet och kritik och hans teorier är mycket intressanta i en diskussion inför hur SD ska bevakas i valet. På samma seminarium talar Björn Häger som gjort en bok om journalisters förhållningssätt till SD. På seminariet kommer vi att få lyssna på båda och därefter diskutera detta parti och de kommande valen.

Helena Giertta
chefredaktör och ansvarig utgivare på Tidningen Journalisten

Svar från Johannes Nesser: Jag är glad att få chansen att svara på frågan varför det är rätt att kalla Avpixlat för en hatsajt. Det är givetvis ett redaktionellt publicistiskt förankrat beslut och inget jag på egen hand hittat på. Jag kan utan problem försvara det beslutet.

Avpixlat är en sajt som sprider och underblåser hat mot i huvudsak vissa grupper av invandrare, medier och politiker.

Avpixlat vill kallas för en ”Sverigevänlig” sajt. Den som försöker hitta något ”vänligt” på Avpixlat går dock bet. Sajten genomsyras av en aggressiv, hatisk och kompromisslös ton såväl i det egenproducerade innehållet som i kommentarsfälten.

Avpixlat är inte journalistisk nyhetssajt, som dn.se eller aftonbladet.se eller för den delen journalisten.se. Det Avpixlat sysslar med är inte journalistik, utan propaganda och sajten har en mycket nära koppling till Sverigedemokraterna. Skribenterna är i huvudsak anonyma och sajten saknar ansvarig utgivare. Rubriker, ingress och brödtext är ofta hårdvinklade och man räds inte att sprida felaktiga uppgifter och spä på fördomar och hat.

I de aktuella artiklarna på Avpixlats sajt kallas Henrik Arnstad för ”fejkhistoriker” och ”mytoman”. Avpixlat utgår från att den aktuella föreläsningen handlar om att ”smutskasta”, inte ”bevaka”, Sverigedemokraterna. Avpixlat skriver: ”Troligtvis vill Journalistförbundet också försäkra sig om en stark och enad SD-fientlig konformism i den journalistiska valbevakningen 2014”.

Avpixlat uppger att Journalisten ”beklagar” sig över att Avpixlat lagt ut adressen till platsen där kursen hålls. Det finns dock inget sådant beklagande i artikeln.

Alla dessa tillspetsningar, felaktigheter och ärekränkningar är typiska för Avpixlat. Något motsvarande hittar man inte på seriösa journalistiska sajter. Syftet är förstås att sprida hat mot meningsmotståndare, medier och journalister.

Vill Avpixlat ha ett annat epitet än ”hatsajt” är det inte vår syn på Avpixlat som måste förändras. Det är Avpixlat som måste förändras.

(Vad gäller frågan om huruvida Avpixlat uppmanat läsare att besöka mötet, så kan man konstatera att det är ganska många som har uppfattat det på det sättet eftersom Avpixlat angett plats och tidpunkt för mötet och fört ett resonemang kring vad man kan behöva undersöka innan man besöker mötet.)

Johannes Nesser
reporter på Journalisten

Fler avsnitt
Fler videos