Gå direkt till textinnehållet

Visstidsfrågan knepig i årets avtalsrörelse

Avtalsrörelsen är ännu i sin linda och parterna är ovilliga att tydligt spela ut sina kort.

Avtalsrörelsen är ännu i sin linda och parterna är ovilliga att tydligt spela ut sina kort.

Journalistförbundets stora förhandlingsdelegation förde förra tisdagen fördjupade diskussioner om de krav förbundet lämnade till Tidnings­utgivarna den 19 december.

Utöver kraven på lönehöjningar prioriterar förbundet bland annat jämställdhet, kompetensutveckling, anställningstrygghet och upphovsrätt.

– Mycket av detta kan föras ihop under begreppet löner, säger Journalist­förbundets ordförande Agneta Lind­blom Hulthén. Jämställdheten är viktig både av demokratiska skäl och av löneskäl. Där har arbetsgivarna inte gjort mycket. Vi vill stoppa gratisarbete för praktikanter. Journalistik ska inte skötas som hobbyverksamhet för praktikanter.

– En annan viktig fråga är kompetensutveckling. De utbildningar som finns är funktionsutbildningar. Vi kräver att avtalet ska innehålla striktare regler om rätt till utbildning som uppfyller individernas önskemål och inte bara företagens dagsaktuella behov, och att våra medlemmar till exempel ska få gå Fojokurser på betald arbetstid. Det finns hur många utbildningar som helst för dem som vill bli journalister men när man är inne i yrket är det svårt att få vidareutbildning.

– Visstidsfrågan blir ännu knepigare, eftersom den förra regeringen kom med ett förslag till lösning som inte trätt i kraft och den nya regeringen kommer med ett annat förslag.

Stående inslag i avtalsrörelserna brukar vara upphovsrätten och frågan om avtal för utlandsarbete. Ämnena kommer på dagordningen även denna gång.

Journalistförbundet ska till den 5 februari precisera sina krav.

Då träffar lilla förhandlingsdelegationen TU för fortsatta förhandlingar. Stora förhandlingsdelegationen är kallad till nytt möte den 7 februari.

Tidningsutgivarnas förhandlingschef Björn Svensson anser inte att Journalistförbundet har presenterat några krav ännu utan betraktar det material som förbundet överlämnade i december som en probleminventering.

– När vi får de slutliga avtalskraven kan jag kommentera dem. Våra egna prioriteringar blir ett resultat av hur förhandlingsprocessen fortlöper. Vi och förbundet har gemensamma arbetsgrupper i gång för att underlätta arbetet när de skarpa förhandlingarna startar den 5 februari. Efter vad jag har hört är arbetsgrupperna inne i en konstruktiv process och diskussionerna förs i en god anda.

TU kräver bland annat att det nya avtalet ska ge möjlighet att visstidsanställa medarbetare för utvecklingsprojekt och att vikarier bara ska få företrädesrätt till den befattningstyp personen arbetat på. TU vill också ändra i reglerna för ledighet och föreslår att lokala parter ska få komma överens om oavlönad praktik.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos