Gå direkt till textinnehållet

Vinreklam kan kosta TV4 halv miljon

TV4 riskerar att få betala minst 500 000 kronor i straffavgift för att man låtit sin vinexpert göra otillbörlig reklam för viner som marknadsförs under hans namn.

TV4 riskerar att få betala minst 500 000 kronor i straffavgift för att man låtit sin vinexpert göra otillbörlig reklam för viner som marknadsförs under hans namn.

Nyhetsmorgon sände i februari ett långt inslag som handlade om att redaktionens vinexpert Bengt Frithiofsson hade framställt fyra viner som skulle säljas i Systembolagets butiker under våren.

Programledarna samtalade med två vinexperter som hade provsmakat vinerna och med Bengt Frithiofsson.

Granskningsnämnden konstaterar att inslaget var mycket långt (ca 13 minuter), att det bara handlade om vinerna i Bengt Frithiofsson Collection och att experterna genomgående var mycket positiva till vinerna.

Nämnden anser att inslagets fokusering på Frithiofsson och hans viner vida överskred vad som var motiverat av informationsintresset. Inslaget framstod närmast som ett led i hans marknadsföring.

Med hänsyn till kravet på opartiskhet i TV4s sändningstillstånd anser nämnden att detta gynnande är särskilt graverande.

Nämnden konstaterar också att TV4 är ett stort och väletablerat programföretag som väl känner till praxis vid tillämpningen av radio- och TV-lagens förbud mot otillbörligt gynnande. Trots det har TV4 flagrant brutit mot reglerna.

Därför har nämnden beslutat att hos Länsrätten i Stockholm ansöka om att TV4 ska påföras en särskild avgift på minst 500 000 kronor enligt bestämmelserna i radio- och TV-lagen.

Fler avsnitt
Fler videos