Gå direkt till textinnehållet

”Vi garanterar bibehållen kvalitet”

Nyhetsbolaget ska banta med 20 tjänster och journalistklubben är kritisk. Men bolagets VD Åsa Tillberg menar att hon kan garantera samma kvalitet på programmen trots neddragningarna.

Förslaget från ledningen är att Nyhetsbolaget ska bantas med 20 tjänster redan till årsskiftet. När Journalisten når Åsa Tillberg på telefon är hon försiktig med detaljerna.

– Det handlar om ett tjugotal tjänster ja, men det är fortfarande under förhandling så jag kan inte säga mer än, säger Tillberg.

Hur ska ni lösa de här 20 tjänsterna?
– Vi har många vakanta tjänster och tillfälligt anställda och det är viktigt att komma ihåg att 20 tjänster mindre inte är samma sak som att folk får sparken. Vi har många vakanta tjänster som måste tillsättas innan det överhuvudtaget kan bli tal om uppsägningar.

Klubben var kritisk och tror inte det går att bibehålla samma kvalitét på det ni gör om man bantar så här mycket?
– Vi garanterar bibehållen publicistiskt kvalitet, så vår bedömning är att vi kan göra det,

Fler videos
Fler avsnitt