Gå direkt till textinnehållet

Utgivare döms till fängelse – bokföringen försvann

En publicist döms av Stockholms tingsrätt till nio månaders fängelse för grova bokföringsbrott. ”Jag är helt oskyldig och kommer att överklaga”, säger mannen till Journalisten.

Stockholms tingsrätt dömer en redaktör och ansvarig utgivare för en opinionssajt för två fall av grovt bokföringsbrott rörande bolaget som fram till våren 2020 ägde opinionssajten. Han får också näringsförbud i tre år. En nämndeman har anmält skiljaktig mening i påföljdsfrågan och anser att mannen i stället för fängelse ska dömas till villkorlig dom med samhällstjänst i 220 timmar.

Bolaget bakom opinionssajten tvångslikviderades i mars 2020 och försattes i konkurs i juni samma år. Sedan dess har sajten drivits av ett annat mediebolag där den ansvarige utgivaren nu är anställd.

I samband med likvidationen av bolaget för tre år sedan ska publicisten ha skickat den handskrivna bokföringen till likvidatorn, omfattande totalt cirka 1 800 sidor med bland annat den löpande bokföringen upprättad i utskrivna Excelark, med vanlig postgång på uppmaning av likvidatorn.

Annons Annons

Bokföringen ska ha försvunnit någonstans på vägen, antingen på väg till eller hos likvidatorn eller på väg från likvidatorn till eller hos konkursförvaltaren.

Tingsrätten anser att det framstår som anmärkningsvärt att bokföringen skickades med vanlig postgång till likvidatorn, men att uppgiften inte framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende.

Rätten utgår i domen från att publicisten för hand har noterat verifikationsnummer, fakturautställare, fakturanummer, vad tjänsten avsåg, belopp och momssats, men menar att detta inte har varit tillräckligt för att uppfylla bokföringsskyldigheten eftersom rätten bedömer att publicisten i den försvunna bokföringen dels inte noterat uppgift om kontering och redovisningsperiod, dels inte har dokumenterat affärshändelser i systematisk ordning.

Publicisten är förvånad över den fällande domen.

– Jag är helt oskyldig och kommer att överklaga domen. Jag skötte bokföringen som jag skulle men rätten hävdar att jag inte har gjort det, utan att ha sett bokföringen eftersom den är försvunnen efter det att jag följt likvidatorns anvisningar. Jag är dömd på ett underlag som rätten inte har tagit del av, säger han till Journalisten.

Skälet till att han skickade handlingarna med post i stället för att lämna över dem fysiskt var enligt publicisten de restriktioner som infördes i samband med coronapandemin samt att advokatkontoret då skulle vara obemannat.

– Vid edgångssammanträdet i Stockholms tingsrätt vitsordade likvidatorn att jag gjort allt det som på mig ankommit av honom och jag såg inga tecken då på att något skulle vara bristfälligt, säger mannen.

Publicisten dömdes 2019 av Svea hovrätt för medhjälp till skattebrott med påföljden villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Stockholms tingsrätt anser att det samlade straffvärdet för brotten, inklusive medhjälp till skattebrott, uppgår till drygt ett års fängelse. Med beaktande av den tidigare påföljden sätter rätten straffet till nio månaders fängelse samt näringsförbud i tre år.

– Att jag dömdes för medhjälp till skattebrott berodde på att när min hustru blev drabbad av cancer skickade vi in en nolldeklaration och planerade att göra en självrättelse senare, vilket vi också gjorde. Då fick jag klart för mig att så fick man inte göra. Det var ett skattebrott. Så där lärde jag mig någonting, och det var ett skäl till att jag var så noga med bokföringen i bolaget.

Mannens försvarsadvokat Carl-Henric Ringblom menar att det finns ett gott utrymme för att åtminstone få en annan straffpåföljd.

– Han har haft ansvaret för bokföringen och har gjort det som ankommer på honom. Sedan har tingsrätten utifrån hans muntliga uppgifter om bokföringen dragit slutsatsen att den varit bristfällig. Jag menar att ett annat utfall är möjligt och domen kommer därför att överklagas, säger Carl-Henric Ringblom.

Fler avsnitt
Fler videos