Gå direkt till textinnehållet

Utesluten medlem välkommen åter

I somras fastställde SJFs kongress beslutet att utesluta Leif Eriksson.Nu erbjuds han bli medlem i förbundet igen.

I somras fastställde SJFs kongress beslutet att utesluta Leif Eriksson.

Nu erbjuds han bli medlem i förbundet igen.

I oktober kritiserade förbundets revisorer handläggningen av uteslutningsärendet. Kongressen hade fått ett alltför dåligt beslutsunderlag.

Hela hösten har förbundsstyrelsen diskuterat vilka åtgärder som måste till efter revisorernas skarpa kritik.

– Vi har jobbat som galärslavar för att skapa ett kristallklart system, säger Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson.

Styrelsen beslöt i förra veckan att erbjuda Leif Eriksson retroaktivt medlemskap från och med våren 1998, då han hade ett nytt jobb.

Håkan Carlson kommer i ett personligt brev till den uteslutne medlemmen att förklara vad som hänt. Han kommer där också att å SJFs vägnar be om ursäkt för bristfällig hantering av ärendet.

Leif Eriksson avvaktar tills vidare med kommentarer.

– Jag har sen 1995 försökt komma i kontakt med Håkan Carlson. Nu vill jag i lugn och ro läsa vad han skriver innan jag säger något.

Förutom den relativa upprättelse som SJFs styrelse nu ger Leif Eriksson har fallet lett till att nya handläggningsrutiner införs och att styrelsen föreslår ändring av SJFs stadgar.

– Formellt var uteslutningen riktig, säger Håkan Carlson. Men handläggningen av ärendet lämnar mycket i övrigt att önska.

Det beslutsunderlag som förbundsstyrelse och kongress fick hade brister. Fel månad angavs för vilken Leif Eriksson hade en obetald skuld och skuldbeloppet var fel. SJF har därför infört nya handläggningsrutiner så att liknande situationer inte ska kunna uppstå igen.

– Systemet måste bli rättssäkert och för medlemmarna framstå som enkelt, klart och begripligt, säger Håkan Carlson.

Nu får en utesluten medlem en skrivelse där det konstateras att medlemmen uteslutits ur förbundet och a-kassan och att förbundskansliets beslut kan överprövas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen har kommit fram till att det aldrig har varit avsikten att en medlem ska kunna uteslutas på grund av bara en obetald avgift. Styrelsen ska för tydlighets skull föreslå en stadgeändring till nästa kongress.

SJF kommer framöver att tolka förbundets stadgar så att ingen medlem kan uteslutas förrän efter tre obetalda månadsavgifter, oberoende av hur långt tillbaka betalningsmissarna gjordes. Från och med årsskiftet bokförs avgiftsinbetalningar månad för månad. Då blir det möjligt att precisera vilken månad en inbetalning uteblivit. Dokumentationen av inbetalningarna kommer att bevaras.

Grund för uteslutning är redan att klubbavgift är obetald eller att dubbelorganiserade låtit bli att betala avgift till SJF.

– Vi har haft nog av oklarheter, säger Håkan Carlson. Nu måste vi skapa begripliga och hanterliga regler.

Håkan Carlson anser att även beslutet att avstänga Leif Eriksson från a-kassan var korrekt.

– A-kassan kan utesluta en medlem oberoende av vad förbundsstyrelsen gör. Och kassan kan inte ändra uteslutningsbeslut om en medlem inte betalat avgiften i tid.

Ofta uppstår betalningsproblem på grund av att a-kassan inte har fått aktuell adress till medlemmar.

I fortsättningen kommer kassan därför att gå längre än vad den är skyldig att göra för att efterforska adresser. Man kollar mot folkbokföringsregistret.

Leif Eriksson kan åter bli med i a-kassan när han uppfyller kriterierna för medlemskap.

Håkan Carlson hoppas att de åtgärder som SJF nu ni vidtar ska göra att framtida misstag kan undvikas.

– Det jag främst beklagar är att kongressen inte fick ett bättre material när den skulle ta ställning till uteslutning. Men vi har lärt oss en läxa.

Fler avsnitt
Fler videos