Gå direkt till textinnehållet

Uselt förslag något mindre uselt

Det bör vara fritt fram för journalister att inneha barnporr om det är motiverat. Det anser konstitutionsutskottet, KU.

Det bör vara fritt fram för journalister att inneha barnporr om det är motiverat. Det anser konstitutionsutskottet, KU.

KU går på regeringens linje och tycker att innehav av barnporr ska vara kriminellt men framhåller att bland andra grävande journalister och seriösa forskare ska vara undantagna från förbudet om “innehavet är försvarligt med hänsyn till omständigheterna”.

“Enligt urskottet får inte seriös nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning hämmas i alltför hög grad av ett innehavsförbud mot barnpornografi”, skriver KU.

Annons Annons

— Ett uselt förslag har blivit något mindre uselt, kommenterar SJF-ordföranden Håkan Carlson.

I onsdags, när Journalisten hade pressläggning, röstade riksdagen om den nya barnporrlagen