Gå direkt till textinnehållet

UR vill utveckla Kunskapskanalen

Utbildningsradion är beredd att ta över helhetsansvaret för Kunskapskanalen och att utveckla kanalen.

Kunskapskanalens existens är ännu inte reglerad för nästa tillståndsperiod. I sitt remissvar till public service-kommitténs betänkande skriver UR att SVTs beslut att efter nyår 2013 flytta över samtliga sändningar av SVT Forum från Kunskapskanalen till SVT2 radikalt har ändrat förutsättningarna för kanalen. Kunskapskanalen riskerar att förlora sin profil och att bli för lik SVT2, enligt UR. I stället skulle den kunna utvecklas tydligare mot en kanal för utbildning och bildning och UR skulle kunna få uppdraget att sända Kunskapskanalen.

I sitt remissvar är UR kritiskt till kommitténs förslag att begreppen "kärnverksamhet" och "kompletterande verksamhet" tas bort ur anslagsvillkoren. UR delar inte uppfattningen att begreppen är missvisande och otidsenliga, och fruktar att kommitténs förslag kan inskränka i vad som definieras som public services kärnverksamhet.

När det gäller digitalradion anser UR att radion i framtiden behöver digital marksänd distribution, men digitalradio behöver inte vara synonymt med DAB eller DAB+, skriver UR. UR anser att distributionstekniken måste vara marknadsdriven samt att finansieringen av digitalradio måste klarläggas.

Läs hela URs remissvar här.

Fler avsnitt
Fler videos