Gå direkt till textinnehållet

Ur motionsfloden: Orimligt avvisa SJFare från a-kassan

Dåliga LAS-regler, för höga fackavgifter och minskad offentlighet. Det är några av de ämnen som tas upp i motionerna inför SJF-kongressen i juni.

Dåliga LAS-regler, för höga fackavgifter och minskad offentlighet.

Det är några av de ämnen som tas upp i motionerna inför SJF-kongressen i juni.

Ett 60-tal motioner har flutit in. Här är några utdrag:

• Journalister som fyllt 50 år ska ha rätt att slippa jobba på obekväm arbetstid. Det föreslår Ann-Cathrin Bloom, Smålandsposten.

Nattpass och oregelbundenhet tär hårdare ju längre upp i åldrarna man kommer och alla varken kan eller vill bli arbetsledare med kontorstid. Borde det inte vara rimligt att äldre journalister får möjligheter till bättre arbetstider, undrar Ann-Cathrin Bloom.

• Dagspressdistriktet i Stockholm tycker att förbundet bör verka för en återgång till de gamla karensreglerna inom LAS.

De nya karensreglerna som infördes i samband med förändringen av LAS har ytterligare försvårat situationen för vikarierna. Att som utlasad tvingas vara borta 24 månader från en arbetsplats gynnar ingen — speciellt inte vikarierna som redan befinner sig i en utsatt situation, påpekar Dagspressdistriktet.

• Alla SJF-medlemmar bör ha rätt att tillhöra förbundets a-kassa, menar Frilans Riks som tycker att det är orimligt att vissa medlemmar hänvisas till en helt annan organisations a-kassa.

Det blir alltmer ovanligt att frilansar arbetar som a-skattare, många bildar firma för frilansandet. Det beror bland annat på att moms införts på journalistiskt arbete. Dessutom har SJF centralt gett uttryck för att det är önskvärt att frilansarna arbetar med firma.

Enligt Frilans Riks kommer troligen allt fler SJF-medlemmar att vara frilansjournalister i framtiden.

Det är ett konstigt vägval att hänvisa en ökande andel av medlemskåren till en annan organisations a-kassa.

Frilans Riks fortsätter: Inom SJF kan vi demokratiskt vara med och påverka hur konflikten mellan tryckfrihet och frilanskonkurrens ska påverkas.

Motsvarande kan vi inte göra gentemot den a-kassa som SJF hänvisar frilansarna till.

•Vem granskar granskarna? Journalistklubben vid Vestmanlands Läns Tidning föreslår att SJF tar initiavtivet till att fackföreningsrörelsen bildar ett medieinstitut med uppgift att granska hur enskilda nyhetshändelser presenteras i medierna.

Sedan slutet av 1980-talet finns Näringslivets mediainstitut, finansierat av SAF men dess rapporter har ofta varit ideologiskt färgade, framhåller SJF-klubben vid VLT.

Stiftelsen Svenska institutet för medier och opinion är under uppbyggnad men en del journalister har redan ifrågasatt hur pass oberoende stiftelsen blir gentemot de makthavare som ligger bakom satsningen.

• Uteslut oetiska journalister. SJF måste tydligare ta avstånd från journalister som upprepade gånger bryter mot de etiska reglerna och förbundets stadgar. Förbundet skulle stärkas om uteslutningsparagrafen kom till användning, anser Smålands Journalistdistrikt.

Fler avsnitt
Fler videos