UR fälls för att ha sänt hyllningsfilm om Hare Krishna

21 september, 2020

GRN-beslut Utbildningsradion fälls för att ha sänt en hyllningsfilm om Hare Krishna, producerad av personer som står rörelsen nära.

Den 9 januari i år sände Kunskapskanalen (UR) filmen Historien om Hare Krishna som handlade om den religiösa rörelsen Hare Krishnas historia och framväxt, med stort fokus på dess grundare Srila Prabhupada.

Programmet anmäldes till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) av flera personer som menade att det var en partisk propagandafilm för Hare Krishna samt att produktionsbolaget bakom filmen är starkt förknippat med rörelsen.

UR menar i sitt yttrande till GRN att det tydligt framgick för tittaren att dokumentären ”skildrade ett ämne ur en särskild utgångspunkt”. UR pekar också på att det i programmet förekom kritiska röster, och anser därför att programmet inte strider mot kravet på opartiskhet.

Däremot medger UR att man borde ha informerat om att några av dokumentärens producenter har kopplingar till rörelsen, varför man har lagt till en informationsskylt om detta vid publiceringen på URs sajt.

Granskningsnämnden köper inte URs förklaringar, utan konstaterar att det i inledningen av dokumentären framgick att utgångspunkten var att skildra Hare Krishna och rörelsens grundare.

”Programmet var dock närmast en hyllningsfilm till rörelsen där de som intervjuades och medverkade i dokumentären i stort var anhängare och där programmets producenter hade koppling till rörelsen”, skriver GRN i sitt beslut.

Eftersom det saknades en programpresentation där detta framgick fälls UR för att ha brutit mot kravet på opartiskhet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies