Gå direkt till textinnehållet

Uppläxad av chef efter uttalande i Journalisten

En kommunanställd kallades in till chefen efter ett uttalande i Journalisten. Chefen tog även upp uttalandet under ett personalmöte, något som fick and­ra anställda att reagera.

I reportaget ”Utförsäljningen” i Journalisten nummer 6/2016 berättade vi om Mittmedias försäljning av åtta tavlor som tillhört Sundsvalls Tidning och var deponerade på Sundsvalls museum. I reportaget uttalade sig en anställd på museet som privatperson, och inte som representant för museet, och kallade Mittmedia för ”kulturtalibaner”.

Efter att en del av reportaget publicerats på Journalisten.se kallade mu­seichefen Daniel Unnis in den anställde till ett möte för att diskutera uttalandet. Chefen tog också upp reportaget och den anställdes uttalande på ett personalmöte. Några personer på mötet tog illa vid sig av agerandet, och menar att det strider mot repressalieförbudet i meddelarfriheten.

”Det var en varning om att man inte ska uttala sig i medier”, uppger en person som närvarade vid personalmötet.

Annons Annons

Skyddsombudet Lena Johansson fick också ta emot reaktioner från personer som ansåg att museichefens uttalande var ett övertramp.

– Det hade nog kunnat göras på ett bättre sätt, med tanke på att vissa personer reagerade som de gjorde. Ska man kritisera någon så får man tänka på hur man framställer det eller uttrycker sig. Jag tog i egenskap av skyddsombud kontakt med Daniel Unnis och han har nu skickat en ursäkt till personalen per mejl. Jag har inte hört något om saken efter det, säger Lena Johansson till Journalisten.

Den berörda medarbetaren har meddelat att han avstår från att medverka i en intervju och hänvisar alla frågor till museichefen Daniel Unnis, som i sin tur anser att han inte har gjort något fel, och att han inte har bett om ursäkt.

– Debatten om tavlorna har pågått under en längre tid och jag ville klargöra för alla att medarbetarens uttalande i reportaget inte är museets uppfattning. Sundsvalls museum anser inte att Mittmedia är kulturtalibaner, säger Daniel Unnis.

Det finns anställda som anser att medarbetaren fick en tillsägelse inför personalen, och att det kändes som en varning.
– Jag fick information från skyddsombudet efter mötet att det funnits personer som känt sig illa till mods. Det var inte min avsikt och jag mejlade därför ett förtydligande till personalen. Syftet var att ge information till alla vad som har hänt i debatten och vad som är museets inställning, säger Daniel Unnis.

Du anser inte att det blir en risk att du inskränkt medarbetarnas yttrandefrihet?
– Jag har varit mycket tydlig med att medarbetarna har yttrandefrihet. Men samtidigt måste vi kunna diskutera sådana här saker och resonera kring lämpligheten i vad som har sagts.

Lämpligheten i vad som sagts, diskuterades det alltså?
– Uttrycket kulturtalibaner är ju inte så smickrande och det är inte museets uppfattning. Det är vad jag sade under mötet.