Gå direkt till textinnehållet

Upphovsrättskampanj i 17 städer i vår

Frilansjournalisterna Annika Rydman och Eva Ekelöf har fått i uppdrag av Journalistförbundet att driva en kampanj för upphovsrätten. Fram till årsskiftet ska projektet ägna sig åt utbildning och lobbying, med framför allt förbundets medlemmar som målgrupp.

Frilansjournalisterna Annika Rydman och Eva Ekelöf har fått i uppdrag av Journalistförbundet att driva en kampanj för upphovsrätten.

Fram till årsskiftet ska projektet ägna sig åt utbildning och lobbying, med framför allt förbundets medlemmar som målgrupp.

Bland annat ska en speciell hemsida om upphovsrätten upprättas och från maj inleds en serie möten i 17 städer runt om i landet.

Ser du några skäl att förnya tolkningen av upphovsrätten, med tanke på den nya tekniken?

– Nej, tolkningen som finns i lagen är bra. Och själva tekniken i sig utgör inget hot mot upphovsrätten, säger Eva Ekelöf.

Hon framhåller att hotet mot upphovsrätten runt om i Europa i stället handlar om den anglosaxiska modell, där journalistiska alster helt och hållet disponeras av arbetsgivarna.

– Det handlar inte om att hindra texterna från att vidareanvändas utan vilka villkor det sker under.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos