Gå direkt till textinnehållet

Uppåt för annonser i landsortspressen

Landsortspress, facktidskrifter och internet är de kategorier som växer annonsmässigt enligt Mediebyråbarometern. Kvällspress, storstadspress och TV fortsätter att tappa.

Bio och TV är de två största förlorarna det första tertialet i år. TV tappar 24 procent och bio 32 procent. TV-reklam är dock fortfarande den intäktsmässigt största mediekanalen

Kvällstidningarna tappar 10 procent och storstadspress 11 procent enligt Mediabarometern.

De fyra första månaderna i år har landsortspressen ökat sin försäljning med 4 procent, internet har ökat 2 procent och fackpress 17 procent.

 

Fler videos
Fler avsnitt