Gå direkt till textinnehållet

Upp till tio personer erbjuds fast anställning

AD-domen rörande Linn Ohlsson, där Journalistförbundet fick rätt mot Sveriges Radio, kommer att leda till att mellan fem och tio personer omgående kommer att erbjudas fast anställning på Sveriges Radio.

– Vi har haft flera möten med facket och gått igenom vilka som mest liknar Linn Ohlsson-fallet. Vi har hittat en handfull, mellan fem och tio uppdragstagare som vi nu inleder dialog med. I den dialogen erbjuds tillsvidareanställning, säger SRs personaldirektör Ingrid Wibom.

Vad som kommer att hända om någon av de tackar nej till anställning vet Ingrid Wibom inte än.

– Alla vill ju inte ha en anställning. Hur vi behandlar det är inte klart. I och med AD-domen ser att vi behöver revidera delar av vårt regelverk. I några avseenden, där vi tidigare trodde att vi agerade korrekt, har vi nu genom AD-domen fått större tydlighet och vi anpassar oss nu självklart till det.

– Vi kommer också att ha en utbildning för cheferna i höst så att alla ska vara medvetna om vilka regler som gäller efter domen.

Ingrid Wibom konstaterar att diskussionen kring uppdragstagare på Sveriges Radio pågått länge.

– Nu har den tagit ny fart i och med det här. Vi har identifierat fyra områden som berörs av AD-domen. Vi ser för det första över kompetensförsörjningen över hela landet. Det kan vara lättare att få tag på viss kompetens om man tar in den på uppdrag. Vi ska också se över hur vi arbetar med produktionen, kanske passar inte uppdragstagarformen på alla funktioner. Vi tittar även på ekonomin och på företagskulturen.

Fler avsnitt
Fler videos