Gå direkt till textinnehållet

Tystnaden också vårt ansvar

Nästan varannan kommuntjänsteman törs inte lämna ut allmänna handlingar utan att fråga sin chef. Var fjärde SKTFare har egna erfarenheter av att det kan straffa sig att framföra kritik på jobbet. Tystnaden på våra offentliga arbetsplatser breder ut sig.

Nästan varannan kommuntjänsteman törs inte lämna ut allmänna handlingar utan att fråga sin chef. Var fjärde SKTFare har egna erfarenheter av att det kan straffa sig att framföra kritik på jobbet. Tystnaden på våra offentliga arbetsplatser breder ut sig.

SKTFs färska undersökning om den vacklande svenska öppenheten, är en skrämmande läsning. Rädslan över att hamna på kant med arbetsledning och kanske bli stämplad som illojal, får uppenbarligen många att hellre tiga än tala om missförhållanden.

Detta är givetvis ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som borde ge kommunpolitiker och chefer inom den offentliga förvaltningen en ordentlig tankeställare. På vilket sätt har kraven på effektivisering och synen på kommuner och landsting som företag eller koncerner, bidragit till taksänkningen? Och har de mer eller mindre uttalade kraven på lojalitet med arbetsgivaren tystat medarbetarna?

Annons Annons

”Insyn är en garanti för att motverka korruption

och missbruk av allmänna medel och maktställning”

Men vad värre är, den förskrämda tystnaden är också ett demokratiskt problem. Insyn och öppenhet i offentlig förvaltning är viktiga garantier för att motverka korruption och missbruk av allmänna medel och maktställning. Här har inte minst journalister, organisationer och företag inom medieområdet, ett stort ansvar.

Ställ krav på ansvariga politiker och chefer inom kommuner och landsting. De högtidliga orden om svensk öppenhet måste kompletteras med ständig utbildning om tryckfrihetens och offentlighetsprincipens demokratiska värde.

Dra ditt strå till stacken. Någon håller på att trampa ner den.

Till sist är det naturligtvis skönt att konstatera att också Journalisten kan sälla sig till de tidningar som ökade sin upplaga förra året. För oss blev ökningen 100 exemplar, vilket gör att Journalistens TS-kontrollerade upplaga nu är 20 400 ex/utgåva. Alltså fortfarande i särklass störst i branschen.

Eftersom Svenska Journalistförbundet samtidigt tappat ungefär lika många medlemmar, består ökningen – och mer än så – av fullbetalande prenumeranter utanför SJFs medlemskår.

Trevlig läsning, tillönskas alla nya, och gamla läsare!

Fler avsnitt
Fler videos