Gå direkt till textinnehållet

TV4 anmäler chef för domstolstrots

TV4 Nyheterna i Malmö anmäler en chef vid Malmö stad till Justitieombudsmannen för domstolstrots.

En reporter på TV4 Nyheterna i Malmö begärde ut en lista över samtliga gode män med mer än ett uppdrag som stod under tillsyn hos överförmyndarnämnden i Malmö.

I begäran hänvisade reportern till en kammarrättsdom där en journalist på Sydsvenskan fått rätt att ta del av uppgifterna. Trots detta nekade överförmyndarnämnden i Malmö TV4 att ta del av uppgifterna i omaskad form.

TV4 har nu JO-anmält chefen för domstolstrots, eftersom ”myndigheten nekar att lämna ut en handling som de ålagts att lämna ut enligt en kammarrättsdom”.

Fler videos
Fler avsnitt