Gå direkt till textinnehållet

TV-kanal åtalas för terror

Kurdiska Roj-TV som sänder från Köpenhamn åtalas för terroristbrott. Syftet är att stänga stationen. Det är oklart om kanalens inslag i stället kan sändas från Sverige.

 

Åtalet mot Roj-TV bygger på de skärpta lagar som tillkommit i EU efter den 11 september 2001. Det är numera kriminellt att främja, eller offentligt uppmana till, terroristbrott.

Annons Annons

I Danmark kan enskilda personer och organisationer dömas till sex års fängelse för sådana uppmaningar.

Men så blir det inte här.

Åklagarens mål är att få TV-stationen tystad; ett krav som Turkiet, men också USA, har rest i många år.

– Det är inte säkert att vi kan ställa personerna bakom till ansvar. Åtalet riktas därför mot TV-stationen som sådan. Det är så vi har värderat möjligheterna att uppnå en fällande dom, säger åklagaren Lise-Lotte Nilas till Journalisten.

Resultatet blir därmed en terrorrättegång utan anklagade terrorister, men med en TV-station på den anklagades bänk.

Roj-TV som anses nå 25-30 miljoner tittare via satellit har fått sina sändningstillstånd i Danmark prövade tidigare.

Stationen har tre gånger friats från anklagelser om att uppvigla till hat, och för att sprida omotiverat våld till minderåriga.

Radio- och TV-nämnden som är tillsynsmyndighet skrev vid ett tillfälle att inslagen på Roj-TV inte skiljer sig från liknande program i Danmarks Radio och TV2.

Med åtalet om terrorbrott försöker nu åklagaren komma runt Radio- och TV-nämndens tidigare beslut, värderar Oluf Jørgensen, mediejurist vid Danmarks Journalisthögskola i Århus.

– Detta blir en historisk prövning av pressfriheten kontra terrorbekämpning. Det kommer att få en stor internationell uppmärksamhet, säger han.

Att Roj-TV intervjuar ledare för organisationen PKK, och refererar PKK synpunkter, krav och världsbild är varken nytt eller okänt.

Berlingske Tidende har i en artikelserie också dokumenterat personliga kontakter mellan stationen och PKK, som står på EUs lista över terroristorganisationer.

Sannolikt bidrog de artiklarna till att åtalet blev rest. I Danmark skall den här typen av åtal godkännas av justitieministern som högste chef för åklagarväsendet. Justitieminister Lars Barfoed (konservativ) blev pressad med frågor om varför PKK får lov att sprida sin propaganda.

Det finns en politisk aspekt till.

När dåvarande statsminister Anders Fogh Rasmussen kandiderade till att bli generalsekreterare i NATO krävde Turkiet ett ingripande mot Roj-TV för att stödja hans kandidatur.

Fogh Rasmussen avvisade själv en sådan koppling, men kunde med turkiskt stöd ändå tillträda sitt nya jobb den 1 augusti förra året.

Uppmaning till terror blir från den 1 december i år också ett brott i Sverige, men – förmodligen – ett straffritt brott om det begås i medier med grundlagsskydd.

När EU-länderna stramade åt lagstiftningen 2008 fick Sverige gehör för en passus om hänsyn till "grundläggande principer som rör yttrandefrihet".

Regeringen valde att inte ändra i svensk grundlag av det skälet.

– Uppmaning är inte kriminaliserat på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område. Men jag vågar inte svara på om Roj-TV därmed skulle kunna undgå åtal i Sverige, säger Feryal Mentes på justitiedepartementets grundlagsenhet.

Nils Funcke, sekreterare i Yttrandefrihetskommittén som bland annat utreder "konfliktytor" mellan EU och svensk rätt vill inte helt utesluta möjligheten till ett motsvarande svenskt åtal.

– Uppvigling är ett tryckfrihetsbrott i dag som man skulle kunna hänvisa till, men det är ju så mycket svårare att bli fälld i ett tryckfrihetsmål, säger han.

Arne König, ordförande för Europeiska journalistfederationen och vice ordförande i Journalistförbundet, ser åtalet som ett steg bakåt.

– Europarådet har beslutat att se över hur antiterrorlagar påverkar yttrandefriheten. Ett sådant här åtal går åt fel håll. Det måste finnas andra sätt att bekämpa terrorism än att förbjuda medier.

Roj-TVs advokat Bjørn Elmquist säger att han inte vill kommentera åtalet förrän rättegången inleds. Det skedde i dag den 19 oktober.

– Men jag kan konstatera att det internationella intresset är massivt.

 

Brottet: Program av propagandakaraktär

Ur pressmeddelande från Rigsadvokaten (danske riksåklagaren):

"Roj-TV åtalas för att vid upprepade tillfällen ha sänt program och inslag med bland annat intervjuer av PKK-sympatisörer och ledare, och reportage från strider mellan kurder och turkiska myndigheter med ett innehåll ägnat att främja terrororganisationen PKK/Kongra Gels verksamhet."

"Det är åklagarmyndighetens uppfattning att en rad av de program och inslag som sänds på Roj-TV har haft en form och ett innehåll som får anses ha karaktär av propaganda till stöd för PKK; en propaganda som varit ägnad att främja PKK:s verksamhet."

 

Fler avsnitt
Fler videos