Gå direkt till textinnehållet

TV-avgift gäller även för datorer

TV-licensen ska betalas av dem som tittar på TV via dator. Det har Förvaltningsrätten i Luleå slagit fast i en dom.

Av domen framgår bland annat att det är innehavet av en TV-mottagare som är grunden för avgiftsskyldighet, men att definitionen av vad som är en TV-mottagare är teknikneutralt.

Eftersom många TV-bolag numera sänder hela sitt programutbud via internet väljer en stor del av tittarna att se program på annat sätt än genom en traditionell TV-apparat.

”Även om en dator främst används till andra ändamål så är ett av dess användningsområden således numera enligt domstolen att ta emot TV-program”, skriver Förvaltningsrätten.

Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot TV-program.

”Eftersom det är själva innehavet av utrustningen som är avgiftspliktigt har det förhållandet att den enskilde kanske inte använder sin dator för att se på TV-program ingen betydelse för avgiftsskyldigheten”.

”Det är många som överklagat Radiotjänsts beslut i den här frågan och det är bra att de första domarna nu har meddelats, Vi har ytterligare ett par hundra överklaganden som avser delvis liknande fall. Dessa kommer nu att avgöras så snart det är möjligt,” säger Victoria Bäckström, lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos