Gå direkt till textinnehållet

TU vill tjuvstarta avtalsrörelsen

I januari ska förhandlingarna om nytt kollektivavtal på TU-området inledas. Men redan nu vill Tidningsutgivarna nå en förhandlingslösning om upphovsrätten.

I januari ska förhandlingarna om nytt kollektivavtal på TU-området inledas. Men redan nu vill Tidningsutgivarna nå en förhandlingslösning om upphovsrätten.

Förra måndagen fick Journalistförbundets ledning ett brev: en inbjudan till förhandlingar om upphovsrätten från Tidningsutgivarna. Förbundets ordinarie avtalskonferenser är inbokade först i slutet av oktober och enligt den ursprungliga tidsplanen för förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med TU ska dessa inledas först efter årsskiftet, med sikte på ett nytt avtal till april 2004. Men TU vill med sitt initiativ driva fram en tidigare förhandling för upphovsrättsfrågan, för att ”lyfta ut och lösa den” före de ordinarie avtalsförhandlingarna.

– Vi vill lösa upphovsrättsfrågan separat, på samma sätt som det gjordes 1997. Erfarenheterna har ju visat att den varit svår att lösa när man väl är inne i avtalsförhandlingarna – och att den blockerat även andra frågor, säger TUs förhandlingschef Björn Svensson.

Han tycker att tiden är mogen för en uppgörelse om upphovsrätten.

– Ja, vi har ju haft en del gemensamma diskussioner och aktiviteter och jag tycker mig kunna se en samsyn om branschens villkor. Det skapar förutsättningar för att lösa frågan. Alla inser ju att det inte går att ha frågan olöst. Det skapar problem både för företag och medarbetare.

Journalistförbundets styrelse har ännu inte tagit ställning till TUs invit, det sker först i nästa vecka.

– Men vi är aldrig omöjliga när det gäller att samtala för att föra någon fråga framåt, säger förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

TU har därför fått besked om att ett första steg på väg att ”utröna huruvida TU och Journalistförbundet kan nå framgång i att åstadkomma en gemensam hållning i upphovsrättsfrågan” kan tas i samband med tidigare inplanerade kansliöverläggningar i början av oktober.

Förbundet och TU står dock långt från varandra i sakfrågan. TU kräver i sitt brev ”ett nytt avtal som är anpassat till den verklighet som möter dagens och morgondagens tidningar”. Men Journalistförbundet anser att det avtal som finns är fungerande.

– Det avtalet säger att upphovsrättsfrågorna ska lösas i lokala avtal. Orsakerna att det bara är lokalt man vet vad man vill göra och därför kan hitta de bästa lösningarna utifrån verkligheten. Detta har vi medverkat till och är villiga att fortsätta att medverka till. Uppenbarligen har det dessutom fungerat eftersom inga olösta konflikter rapporterats till oss, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Utöver avtalet med TU ska Journalistförbundet nästa vår förhandla om nytt kollektivavtal även med Mediearbetsgivarna MIA (tidskrifter och etermedia) och SRAO (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion). Avtalskonferenserna på TU-området, preliminärt fyra stycken, äger rum i oktober, följt av MIAs tidskriftssektion och SRAO i november.

– Vi inser självklart att vi måste vänta ut den demokratiska pricessen inom Journalistfölrbundet. Men vår ambition i dag är att nå en lösning i god tid innan själva kollektivavtalsförhandlingarna inleds, säger TUs Björn Svensson.

Är det realistiskt?

– Ja, det tror jag. Agneta Lindblom Hulthén sade nyligen att upphovsrätten inte är en fråga om pengar. Den inställningen underlättar.

Fler avsnitt
Fler videos