Gå direkt till textinnehållet

TU ser över journalisters arbetsmetoder

Tidningsutgivarna, TU, ska se över om det behövs etiska regler för journalistiska arbetsmetoder. Journalistförbundet påpekar i ett uttalande att riktlinjer redan finns men att det behövs mer yrkesetiska samtal.

Tidningsutgivarna, TU, ska se över om det behövs etiska regler för journalistiska arbetsmetoder. Journalistförbundet påpekar i ett uttalande att riktlinjer redan finns men att det behövs mer yrkesetiska samtal.

– På senare tid har frågor kring mediernas arbetsmetoder kommit i fokus. Vi har i dag inget system som reglerar etiken gällande hur arbetet utförs, skriver TUs vice ordförande PeO Wärring i ett pressmeddelande.

”Ambitionen är god med något förfelad. Sådana riktlinjer finns redan i spelreglerna för press, radio och TV. Det som behövs är redaktionsledningar som bjuder in till yrkesetiska samtal, ansvariga utgivare som verkar för att de etiska riktlinjer som redan finns etablerade efterlevs och inte minst utrymme för etisk diskussion kollegor emellan i vardagen”, skriver Journalistförbundet i ett uttalande.

@Karl Skagerberg

ks@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos